Z radością informujemy, że mgr Krzysztof Banecki – absolwent naszego Wydziału zdobył III nagrodę w LV Konkursie Studenckim na Najlepszą Pracę z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki organizowanym przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Promotor nagrodzonej pracy był dr hab. Grzegorz Rempała, temat pracy: „Coalescent models for estimating phylogenetic trees”.

Wyróżnienie otrzymał również Adrian Wielgos. Promotorem pracy był dr Konrad Kisiel, temat pracy: „Teoria istnienia rozwiązań dla quasi-statycznych modeli lepkoplastyczności”.

Nagrodzonym i promotorom serdecznie gratulujemy!