W dniu 23 kwietnia 2018 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych podpisał porozumienie o współpracy z Ministerstwem w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów w obszarze analitycznym oraz infrastruktury IT.

« 1 z 2 »