W dniu 18 czerwca 2018 r. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów informatyka prowadzonego na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Ponadto Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label.