Wydziałowy Rzecznik Zaufania
dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska-Piętka
Dyżury: poniedziałek, godz. 15-16, pok. 440.
Kontakt ewa.pietka@pw.edu.pl
„Rzecznicy zaufania w swoich działaniach opierają się na zasadach etycznych oraz standardach działania przyjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów.”
(Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników PW).

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
dr Grzegorz Sójka
W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa kontakt tutaj.
„Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.”
(Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy).

Ostatnia aktualizacja 2024-05-07 o godz. 12:05:54.