dla kierunku Matematyka oraz kierunku Matematyka i Analiza Danych

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne (PL/EN) oraz kierunku Inżynieria i Analiza Danych

dla wszystkich kierunków studiów