Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

 1. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (dyd.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 6. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 7. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 8. dr hab. Sebastian Owczarek, adiunkt (b.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 9. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 10. dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni (dyd.) – wiceprzewodniczący
 11. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 12. dr Ewa Anna Frankiewicz, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 13. dr inż. Żaneta Trębska, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 14. dr Anna Zapart, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 15. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt (b.-dyd.)

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

 1. dr hab. Maria Ganzha, prof. ucz. (b.-d.) – współprzewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. (dyd.) – współprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.) – współprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. (bad.-dyd.) – współprzewodniczący
 5. dr inż. Paweł Kotowski, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 6. dr inż. Jan Bródka, adiunkt (dyd.)
 7. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. ucz. (b.-d.)
 8. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, adiunkt (dyd.)
 9. dr inż. Ewa Pawelec, adiunkt (dyd.)
 10. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (b.-dyd.)
 11. dr Anna Maria Radzikowska, adiunkt (dyd.)
 12. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt (b.-dyd.)
 13. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 5. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 6. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 7. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 8. dr Elena Konetskaia, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 9. dr Anna Cena, adiunkt (b.-dyd.)
 10. dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)
 11. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt (b.-dyd.)

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni (dyd.) – przewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. ucz. (b.-d.)
 3. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt (b.-dyd.)
 4. dr Leszek Sidz, adiunkt (dyd.)
 5. dr inż. Żaneta Trębska, adiunkt (dyd.)

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt (b.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Jan Bródka, adiunkt (dyd.)
 4. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. ucz. (b.-d.)
 5. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. (bad.-dyd.)
 6. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt (dyd.)
 7. dr inż. Jan Karwowski, adiunkt (b.-dyd.)
 8. dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)
 9. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. (bad.-dyd.)
 10. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (b.-dyd.)
 11. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, prof. (bad.-dyd.)
 12. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt (b.-dyd.)
 13. mgr inż. Paweł Sobótka, asystent (dyd.)
 14. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. ucz. (b.-d.) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 4. dr Anna Cena, adiunkt (b.-dyd.)
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.)
 6. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt (b.-dyd.)
 7. dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)
 8. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. (bad.-dyd.)
 9. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, prof. (bad.-dyd.)
 10. dr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak, adiunkt (b.-dyd.)
 11. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt (b.-dyd.)

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka

 1. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. ucz. (b.-d.) – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt (b.-dyd.)
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.)
 5. dr inż. Michał Dębski, adiunkt (b.-dyd.)
 6. dr hab. Przemysław Górka, prof. ucz. (b.-d.)
 7. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.)
 8. dr hab. Irmina Herburt, prof. uczelni (dyd.)
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (dyd.)
 10. dr inż. Paweł Naroski, adiunkt (dyd.)
 11. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt (b.-dyd.)
 12. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. ucz. (b.-d.)

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

 1. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt (b.-dyd.)
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.)
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. ucz. (b.-d.)
 6. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. ucz. (b.-d.)
 7. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. ucz. (b.-d.)
 8. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.)
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (dyd.)
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. (bad.-dyd.)
 11. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. ucz. (b.-d.)
 12. dr Jan Spaliński, adiunkt (dyd.)
 13. dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. ucz. (b.-d.)
 14. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. (bad.-dyd.)

Komisja Rady Wydziału ds. Kadr

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.)
 4. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. ucz. (b.-d.)
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. (bad.-dyd.)
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.)
 7. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (dyd.)
 8. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. (bad.-dyd.)
 9. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. (bad.-dyd.)
 10. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. ucz. (b.-d.)

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr hab. Przemysław Górka, prof. ucz. (b.-d.)
 3. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. ucz. (b.-d.)
 4. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.)
 5. dr hab. Bartosz Kołodziejek, prof. ucz. (b.-d.)
 6. dr Adam Kubica, adiunkt (b.-dyd.)
 7. dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)
 8. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt (b.-dyd.)
 9. dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. ucz. (b.-d.)
 10. dr hab. Michał Ziembowski, prof. ucz. (b.-d.)

Ostatnia aktualizacja 2024-05-02 o godz. 18:39:03.