Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

 1. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. – wiceprzewodniczący
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. – wiceprzewodniczący
 6. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 7. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. – wiceprzewodniczący
 8. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 9. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 10. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 11. dr Ewa Anna Frankiewicz, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 12. dr inż. Żaneta Trębska, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 13. dr Anna Zapart, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 14. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

 1. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni – współprzewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. (dyd.) – współprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. – współprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. – współprzewodniczący
 5. dr inż. Paweł Kotowski, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 6. dr inż. Jan Bródka, adiunkt (dyd.)
 7. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, adiunkt
 8. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, adiunkt (dyd.)
 9. dr inż. Ewa Pawelec, adiunkt (dyd.)
 10. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (dyd.)
 11. dr Anna Maria Radzikowska, adiunkt (dyd.)
 12. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 13. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, prof. – wiceprzewodniczący
 4. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, adiunkt – wiceprzewodniczący
 5. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. – wiceprzewodniczący
 6. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. – wiceprzewodniczący
 7. dr Elena Konetskaia, adiunkt (dyd.) – sekretarz
 8. dr Anna Cena, adiunkt
 9. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 10. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
 3. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 4. dr Leszek Sidz, adiunkt (dyd.)
 5. dr inż. Żaneta Trębska, adiunkt (dyd.)

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt – przewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Jan Bródka, adiunkt (dyd.)
 4. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof.
 6. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt (dyd.)
 7. mgr inż. Jan Karwowski, asystent
 8. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 9. dr inż. Michał Okulewicz, adiunkt (dyd.)
 10. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof.
 11. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (dyd.)
 12. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof.
 13. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 14. mgr inż. Paweł Sobótka, asystent (dyd.)
 15. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 4. dr Anna Cena, adiunkt
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof.
 6. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 8. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof.
 9. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof.
 10. dr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak, adiunkt
 11. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka

 1. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.
 5. dr inż. Michał Dębski, adiunkt
 6. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
 7. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof.
 8. dr hab. Irmina Herburt, prof. uczelni (dyd.)
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 10. dr inż. Paweł Naroski, adiunkt (dyd.)
 11. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 12. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

 1. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni
 8. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof.
 11. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni
 12. dr Jan Spaliński, adiunkt (dyd.)
 13. dr Kamil Szpojankowski, adiunkt
 14. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof.

Komisja Rady Wydziału ds. Kadr

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.
 4. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof.
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.
 7. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni
 8. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof.
 9. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof.
 10. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. – przewodniczący
 2. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 4. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 5. dr hab. Bartosz Kołodziejek, adiunkt
 6. dr Adam Kubica, adiunkt
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 8. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 9. dr Kamil Szpojankowski, adiunkt
 10. dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. dr Agnieszka Piliszek, adiunkt – sekretarz
 2. mgr Małgorzata Nowak, prac. adm.
 3. dr Agnieszka Ruzikowska, adiunkt (dyd.)
 4. mgr Marcin Zubilewicz, doktorant
Ostatnia aktualizacja 2022-05-18 o godz. 19:02:41 przez SZOK update_ww2_page().