Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW – współprzewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW – współprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW – współprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW – współprzewodniczący
 5. dr inż. Paweł Kotowski, st. wykł. – sekretarz
 6. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 7. dr inż. Agnieszka Jastrzębska, adiunkt
 8. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, st. wykł.
 9. dr inż. Ewa Pawelec, st. wykł.
 10. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł.
 11. dr Anna Maria Radzikowska, st. wykł.
 12. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 13. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

 1. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt – przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW – wiceprzewodniczący
 4. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW – wiceprzewodniczący
 5. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt – wiceprzewodniczący
 6. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW – wiceprzewodniczący
 7. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt – wiceprzewodniczący
 8. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt – wiceprzewodniczący
 9. dr Ewa Anna Frankiewicz, wykładowca – sekretarz
 10. dr inż. Żaneta Trębska, st. wykł. – sekretarz

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt – przewodniczący
 2. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska, adiunkt
 3. dr Leszek Sidz, st. wykł.

Komisja Programowa dla Kierunku Informatyka

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł. – wiceprzewodniczący
 4. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 5. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 6. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 7. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 8. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt
 9. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 10. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 11. mgr inż. Jan Karwowski, asystent
 12. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 13. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 14. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 15. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 16. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 5. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 6. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 12. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł. – przewodniczący
 2. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Michał Dębski, adiunkt
 5. dr Przemysław Górka, adiunkt
 6. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 7. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 8. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 9. dr inż. Paweł Naroski, wykładowca
 10. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 11. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt
 12. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 13. dr Jan Spaliński, st. wykł.
 14. dr inż. Jerzy Wyborski, docent

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr inż. Krzysztof Bryś, st. wykł.
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 5. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 6. dr Bartosz Kołodziejek, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz, prof. PW
 9. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 10. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 3. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW
 5. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 6. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 7. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów

 1. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 3. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. mgr Hubert Pająk, prac.adm. – sekretarz
 3. dr inż. Michał Okulewicz, adiunkt
 4. Krzysztof Stojke, student
 5. dr Anna Zapart, wykładowca

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-11 o godz. 12:55:55 przez SZOK.