Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW – współprzewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW – współprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW – współprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW – współprzewodniczący
 5. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. PW – współprzewodniczący
 6. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW – współprzewodniczący
 7. dr inż. Paweł Kotowski, st. wykł. – sekretarz
 8. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 9. dr inż. Agnieszka Jastrzębska, adiunkt
 10. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, st. wykł.
 11. dr inż. Ewa Pawelec, st. wykł.
 12. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł.
 13. dr Anna Maria Radzikowska, st. wykł.
 14. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 15. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

 1. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt – przewodniczący
 2. dr hab. Leszek Pysiak, st. wykł. – przewodniczący
 3. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW – wiceprzewodniczący
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW – wiceprzewodniczący
 5. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, st. wykł. – wiceprzewodniczący
 6. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW – wiceprzewodniczący
 7. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt – wiceprzewodniczący
 8. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW – wiceprzewodniczący
 9. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt – wiceprzewodniczący
 10. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt – wiceprzewodniczący
 11. dr Ewa Anna Frankiewicz, wykładowca – sekretarz
 12. dr inż. Żaneta Trębska, st. wykł. – sekretarz
 13. dr Anna Zapart, wykładowca – sekretarz

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt – przewodniczący
 2. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW – przewodniczący
 3. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska, adiunkt
 4. dr Leszek Sidz, st. wykł.

Komisja Programowa dla Kierunku Informatyka

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł. – wiceprzewodniczący
 4. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 5. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 6. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 7. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 8. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt
 9. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 10. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 11. mgr inż. Jan Karwowski, asystent
 12. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 13. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 14. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 15. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 16. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 5. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 6. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 12. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł. – przewodniczący
 2. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW – wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Michał Dębski, adiunkt
 5. dr Przemysław Górka, adiunkt
 6. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 7. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 8. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 9. dr inż. Paweł Naroski, wykładowca
 10. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 11. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt
 12. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 13. dr Jan Spaliński, st. wykł.
 14. dr inż. Jerzy Wyborski, docent

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

 1. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW
 6. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
 7. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 8. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 11. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt
 12. dr Jan Spaliński, st. wykł.
 13. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr inż. Krzysztof Bryś, st. wykł.
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 5. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 6. dr Bartosz Kołodziejek, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 9. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 3. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW
 5. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 6. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 7. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów

 1. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 3. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. mgr Hubert Pająk, prac.adm. – sekretarz
 3. dr inż. Michał Okulewicz, adiunkt
 4. Krzysztof Stojke, student
 5. dr Anna Zapart, wykładowca

Ostatnia aktualizacja strony 2019-02-22 o godz. 10:25:32 przez SZOK.