W roku szkolnym 2017/2018 prowadziliśmy na Wydziale   warsztaty matematyczne „Matematyka dla Ambitnych”

Głównym celem zajęć było rozwijanie matematycznych zdolności uczestników, doskonalenie warsztatu i matematycznego myślenia oraz poznawanie ciekawej i fascynującej matematyki. Z założenia zajęcia  przygotowywały do Olimpiady Matematycznej, innych konkursów matematycznych ( w szczególności Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkól Średnich organizowanego przez Wydział) oraz, rozwijając matematyczne myślenie, do studiów na kierunkach związanych z matematyką.

W czasie zajęć uczniowie poznali w teorii i praktyce różne przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów oraz zadań olimpijskich i konkursowych.

W odróżnieniu od zajęć MiNi Akademii Matematyki, które odbywają się kilka razy w roku chcielibyśmy warsztaty odbywały się  regularnie co tydzień.- we wtorki zaczynając od 17 października.

Program zajęć  wykraczał poza matematykę szkolną.

Szczegółowy program zakończonych warsztatów można z naleźć na stronie www.akademia.mini.pw.edu.pl w zakładce Matematyka dla Ambitnych.