Dziekan Wydziału
dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
prof. dr hab. Janina Kotus, prof.

Prodziekan ds. Nauczania Wydziału MiNI
dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, adiunkt (dyd.)

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału MiNI
dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni

Ostatnia aktualizacja 2019-11-19 o godz. 17:00:58 przez SZOK.