Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. ucz. (b.-d.)

Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
prof. dr hab. Janina Kotus

Prodziekan ds. Nauczania Wydziału MiNI
dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.)

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału MiNI
prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek

Ostatnia aktualizacja 2024-05-07 o godz. 12:05:51.