Informacje dotyczące oferty wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Kontakt

dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop
Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
erasmus@mini.pw.edu.pl

Dyżur

brak ustalonego terminu

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających

Blended Intensive Programme

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

14.03 początek I tury rekrutacji
17.03 koniec I tury rekrutacji
18.03 ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
18-21.03 termin zgłaszania do Dziekana odwołań na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej
22.03 początek II tury rekrutacji
25.03 koniec II tury rekrutacji
25.03 ogłoszenie wyników II tury rekrutacji
26-28.03 termin zgłaszania do Dziekana odwołań na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej
29.03 ogłoszenie ostatecznych wyników, przekazanie ich CWM i uczelniom partnerskim

Formalności i informacje

Instrukcja składania wniosku

Instrukcja składania wniosku w postaci filmu

 

Szczegóły oferty wymian

Informacje o uczelniach (wymagane zalogowanie do systemu USOS)

 

 

Przydatne linki

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych

Program Erasmus+

ESN PW