Informacje dotyczące oferty wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Kontakt

dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop
Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
erasmus.mini@pw.edu.pl

Dyżur

brak ustalonego terminu

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających

Blended Intensive Programme

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

06.03 początek I tury rekrutacji
10.03 koniec I tury rekrutacji
14.03 ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
14-17.03 termin zgłaszania do Dziekana odwołań na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej
20.03 początek II tury rekrutacji
24.03 koniec II tury rekrutacji
27.03 ogłoszenie wyników II tury rekrutacji
27-30.03 termin zgłaszania do Dziekana odwołań na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej
31.03 ogłoszenie ostatecznych wyników, przekazanie ich CWM i uczelniom partnerskim

Formalności i informacje

Instrukcja składania wniosku

Szczegóły oferty wymian

Informacje o uczelniach (wymagane zalogowanie do systemu USOS)

 

 

Przydatne linki

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych

Program Erasmus+

ESN PW