Informacje dotyczące oferty wyjazdów w ramach programu Erasmus+

Kontakt

dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop
Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
erasmus.mini@pw.edu.pl

Dyżur

brak ustalonego terminu

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających

Blended Intensive Programme

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

04-10.03 I tura rekrutacji
12.03 ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
13-17.03 termin zgłaszania do Dziekana odwołań na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej
18-19.03 II tura rekrutacji
21.03 ogłoszenie ostatecznych wyników
do 30.03 rozesłanie nominacji do uczelni partnerskich

Formalności i informacje

Instrukcja składania wniosku

Szczegóły oferty wymian

Informacje o uczelniach (wymagane zalogowanie do systemu USOS)

 

 

Przydatne linki

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych

Program Erasmus+

ESN PW