Koło Naukowe Business in Technology
– STWÓRZ SWÓJ START-UP W KOLE NAUKOWYM –
Realizujemy projekty nie tylko te biznesowe, ale też technologiczne. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu tych dwóch dziedzin, nasze zespoły projektowe mają szansę stworzyć zarabiające na siebie start-upy, bądź projekty do CV. Współpracujemy z Inkubatorem Przedsiębiorczości i mamy dostęp do mentorów ze świata biznesowego.
 
 
 
 
– CREATE YOUR START-UP IN THE RESEARCH CLUB –
We launch not only technological projects but also business-oriented ones. Due to combining business and technical knowledge, our project teams have the opportunity to create self-sustaining startups as well as  projects to put in their CVs. We collaborate with the Entrepreneurship Incubator and have access to mentors related to the business world.
 
Skład Zarządu:
Lider: Magdalena Leymańczyk
Wicelider: Aleksandra Kłos
Skarbnik: Mateusz Jarosz
e-mail: knbusinessintechnology@gmail.com
fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090409231144
Biuro: s.127 Gmach MiNI
Prezes Koła: Magdalena Leymańczyk
e-mail prezesa: magdalena.leymanczyk.stud@pw.edu.pl
 
Koło Naukowe DataScience

Kontakt:

e-mail: knds@mini.pw.edu.pl
fanpage: https://www.facebook.com/kolonaukowedatascience/
Pokój: 125 Gmach MiNI
Opiekun Koła: dr Anna Cena
Prezes Koła: Łukasz Jaremek​
e-mail Prezesa Koła: lukasz.jaremek.stud@pw.edu.pl

Koło Naukowe Informatyków

Koło wspomaga wspólny rozwój studentów w zainteresowaniach znajdujących się poza programem studiów. Pozwala na rozwijanie pasji z osobami, które ją podzielają. Realizowane jest to za pomogą kręgów zainteresowań w których uczestnicy dzielą się ze sobą poznaną wiedzą na dany temat, oraz wspólnie próbują swoich sił w różnych projektach.

Kręgi działające w ramach KNI:

  • Krąg KNI Swift
  • Krąg KNI ML
  • Krąg KNI Java
  • Krąg KNI C++/OpenGL
  • Krąg KNI CyberSecurity

Kontakt:

e-mail: biuro@kni.mini.pw.edu.pl
strona www: http://kni.mini.pw.edu.pl/
Pokój: 127 Gmach MiNI
Opiekun Koła: mgr inż. Paweł Aszklar

Koło Naukowe Kombinatoryczno-Algebraiczne Koala

Głównym celem koła jest rozwijanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie kombinatoryki , algebry, algorytmiki kombinatorycznej i powiązanych dziedzin matematyki i informatyki.

 

 

Kontakt:

e-mail: koala@mini.pw.edu.pl
strona www.http://www.mini.pw.edu.pl/koala/
fanpage: https://www.facebook.com/Naukowe-KOALA/
Pokój: 126 Gmach MiNI
Opiekun Koła: dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski

Koło Naukowe Matematyków

Działa od roku 2010. Działalność organizacji opiera się głównie na popularyzacji matematyki oraz rozwijaniu zainteresowań naukowych członków Koła.

 

 

 

Kontakt: e-mail: knm@mini.pw.edu.pl
fanpage: www.facebook.com/knm.pw
Pokój: 126 Gmach MiNI
Opiekun Koła: dr Barbara Roszkowska-Lech, dr Grzegorz Sójka
Zarząd
Prezes: Izabella Konicer
Z-ca prezesa: Jakub Grzywaczewski
skarbnik: Tomasz Żochowski

Koło Naukowe Modelowania Matematycznego

Rozwija umiejętności programowania numerycznego w różnych pakietach (MatLab, Wolfram Mathematica, R, Python). Członkowie uczestniczą w konferencjach, warsztatach oraz projektach. Koło organizuje również seminaria z zakresu numeryki oraz jej aspektów teoretycznych. Jest też głównym inicjatorem i pomysłodawcą Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki „DwuMian”.

 

Kontakt:

e-mail: knmm@mini.pw.edu.pl
strona www: https://knmm.mini.pw.edu.pl/
fanpage: https://www.facebook.com/knmm.pw
Konferencja DwuMian: https://dwumian.mini.pw.edu.pl/
Pokój: 125 Gmach MiNI
Opiekun Koła: dr inż. Łukasz Błaszczyk
Prezes Koła: mgr Małgorzata Łazęcka

Koło Artystyczne "TeMat"

Głównymi celami koła jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań członków Koła w dziedzinie teatru, filmu i gry aktorskiej realizowanej poprzez:

  • wspólne wyjścia do teatru/kina
  • organizowanie warsztatów
  • organizowanie przedstawień teatralnych

 

Kontakt:

e-mail: temat@mini.pw.edu.pl
fanpage: https://www.facebook.com/koloTeMat
Opiekun Koła: dr inż. Michał Zwierzyński
Prezes Koła: Martyna Majchrzak
e-mail Prezesa Koła: m.majchrzak@student.mini.pw.edu.pl
Pokój Koła: 126 Gmach MiNI

Koło Naukowej Wirtualnej Rzeczywistości

Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości powstało w 2017 r. Jego celem jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań studentów w zakresie budowania i wizualizacji trójwymiarowych scen oraz projektowania i programowania metod symulacji i interakcji ze środowiskiem wirtualnym. Praca z interfejsami VR i AR jest zawsze wciągającym i wymagającym wyzwaniem, niosącym jednocześnie dużo radości, niezależnie od tematyki tworzonego projektu.
Członkowie Koła organizują seminaria, warsztaty i hackatony, popularyzując technologie VR/AR wśród uczniów i studentów. Biorą również udział w międzynarodowym programie VR First, skupiającym wiodące firmy z branży VR/AR, ośrodki akademickie i centra badawczo-rozwojowe, w którym Wydział MiNI jest jedynym partnerem wybranym z Polski.

Kontakt:

e-mail: kn.wr@pw.edu.pl
strona www: https://knwr.mini.pw.edu.pl/
fanpage: https://www.facebook.com/knwrpw
Pokój: 310 Gmach MiNI
Opiekun Koła: dr inż. Joanna Porter-Sobieraj