Wybierz Strona

Rekrutacja

 Dlaczego warto studiować na MiNI – opinie absolwentów  i studentów pierwszego rocznika Inżynierii i analizy Danych


Wydarzenie na Facebooku dla kandydatów na MiNI


Kontakt:
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski: k.junosza-szaniawski@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Informatyka – dr inż. Joanna Porter-Sobieraj: j.porter@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Computer Science – dr inż. Iwona Wróbel: i.wrobel@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunki Inżynieria i Analiza Danych – dr Anna Cena: a.cena@mini.pw.edu.pl


Studia stacjonarne


Studia I stopnia rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym

Rekrutacją na studia I stopnia zajmuje się Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny
pl. Politechniki 1, pok. 66
00-661 Warszawa
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl
tel: 48 (22) 234-74-12

 

Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia I stopnia:

Studia stacjonarne:
Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji na studia I stopnia oraz limitach miejsc na stronie
Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa do pobrania ze strony http://www.pw.edu.pl/Kandydaci).(external link) Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.

Warunki przyjęć

Rekrutacja na studia I stopnia

O przyjęcie na I rok studiów na wydziale MiNI mogą się ubiegać obywatele polscy i obywatele krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu posiadający świadectwo dojrzałości, którzy złożą odpowiednie dokumenty i wezmą udział w uczelnianym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/