Dlaczego warto studiować na MiNI – opinie absolwentów  i studentów i absolwentów  Inżynierii i Analizy Danych, oraz studentów pierwszego rocznika Matematyki i Analizy Danych

Programy studiów I stopnia w języku polskim i angielskim

Matematyka – studia licencjackie
Matematyka i Analiza Danych – studia licencjackie
Informatyka i Systemy Informacyjne – studia inżynierskie
Computer Science and Information Systems – studia inżynierskie – studia częściowo odpłatne
Inżynieria i Analiza Danych – studia inżynierskie

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Terminy Rekrutacji

Studia I stopnia rozpoczynają się w październiku. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa 8 czerwca – 6 lipca 2021 r.

Kontakty dla kandydatów
Aktualne informacje o zasadach rekrutacji na studia I stopnia oraz limitach miejsc na stronie

Pytania dotyczące rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale MiNI – mgr Hubert Pająk: h(kropka)pajak(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63
Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69
Kierunek Inżynieria i Analiza Danych tel. 22 234-59-22
Kierunek Matematyka, Matematyka i Analiza Danych tel. 22 234-59-21
USOS tel: 22 234-59-24
Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne – dr inż. Krzysztof Kaczmarski: k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni: b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Inżynieria i Analiza Danych – dr Anna Cena:
a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka i Analiza Danych – prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski:
p(kropka)grzegorzewski(at)mini(kropka)pw(kropka)pl

Składanie dokumentów
Rekrutacją na studia I stopnia zajmuje się Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny
pl. Politechniki 1, pok. 66
00-661 Warszawa
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl
tel: 48 (22) 234-74-12

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa do pobrania ze strony http://www.pw.edu.pl/Rekrutacja).(external link) Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.

Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia I stopnia:

Studia stacjonarne:
Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Warunki przyjęć

O przyjęcie na I rok studiów na wydziale MiNI mogą się ubiegać obywatele polscy i obywatele krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu posiadający świadectwo dojrzałości, którzy złożą odpowiednie dokumenty i wezmą udział w uczelnianym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/