Dlaczego warto studiować Matematykę i Analizę Danych – opinia studentów


Studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie studia stacjonarne (dzienne)

(program studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Pełna oferta przedmiotów obieralnych zgłaszana jest na każdy rok akademicki i znajduje się w Informacjach Dziekanatu

Program nowego kierunku MAD zapewnia zdobycie gruntownego wykształcenia matematycznego ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej i analizy danych (Data Science). To propozycja dla kandydatów, którzy chcą w przyszłości efektywnie wykorzystywać wszechstronną wiedzę matematyczną oraz współczesne metody uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, a także programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Opinia p. Anny Muszyńskiej –  Country Leader SAS Institute Polska na temat kierunku Matematyka i Analiza Danych

Opinia p. Zofii Redzisz – dyrektor Globalnego Centrum Usług Aplikacji Biznesowych PwC o kierunku Matematyka i Analiza Danych

Opinia p. Huberta Rachwalskiego – CEO, Nethone o kierunku Matematyka i Analiza Danych

Opinia p. Piotra Surmy – dyrektora Zarządzający APPLICA.AI LTD o kierunku Matematyka i Analiza Danych

Opinia p. Pawła Seweryna – CEO Daftcode o kierunku Matematyka i Analiza Danych

.

Certyfikat SAS

 

Prezentacja kierunku Matematyka i Analiza Danych