Informacje
tytuł zawodowy licencjat
długość programu 6 semestrów
forma studiów studia stacjonarne (dzienne)
język wykładowy
polski
Opis kierunku

Program nowego kierunku MAD zapewnia zdobycie gruntownego wykształcenia matematycznego ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej i analizy danych (Data Science). To propozycja dla kandydatów, którzy chcą w przyszłości efektywnie wykorzystywać wszechstronną wiedzę matematyczną oraz współczesne metody uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, a także programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Plan studiów

Kierunkowe efekty uczenia się

Certyfikat SAS

Prezentacja kierunku Matematyka i Analiza Danych (Film)