Studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie studia stacjonarne (dzienne)
(program studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia

Pełna oferta przedmiotów obieralnych zgłaszana jest na każdy rok akademicki i znajduje się w Informacjach Dziekanatu

Program nowego kierunku MAD zapewnia zdobycie gruntownego wykształcenia matematycznego ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej i analizy danych (Data Science). To propozycja dla kandydatów, którzy chcą w przyszłości efektywnie wykorzystywać wszechstronną wiedzę matematyczną oraz współczesne metody uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów danych, tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, a także programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Zapraszamy na Wydział MiNI podczas Drzwi Otwartych PW w dniach 6  i 7 kwietnia.

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Drzwi-Otwarte-2019