Archiwum Prac dyplomowych (APD)

 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) – instrukcja dla promotora

 

UWAGA: Zaleca się , aby promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zamieszczali opinie o pracach bezpośrednio w systemie APD, wpisując treść opinii w przygotowane do tego celu pola formularza elektronicznego.

Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
2 Wydanie dodatkowego odpisu dyplomy w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
3 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 3 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.