Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badań (OPIIB) na swoim kanale na youtubie umieścił dla Państwa pięć filmów instruktażowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Sugerowana kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):

 1. Jednolity System Antyplagiatowy – wprowadzenie,
 2. Badanie plików w JSA – informacje podstawowe,
 3. Badanie plików w JSA – czynności w systemie,
 4. Raport w systemie JSA,
 5. Raport z JSA do pobrania w pdf.

 

UWAGA: Zaleca się, aby promotor wpisał swoją opinię o pracy zaraz po jej zaakceptowaniu.

Zaleca się również, aby promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zamieszczali opinie o pracach bezpośrednio w systemie APD, wpisując treść opinii w przygotowane do tego celu pola formularza elektronicznego.

dokumenty do pobrania dla dyplomantów
 1. Informacje dot. składania pracy dyplomowej / Information on diploma thesis and defense,
 2. Instrukcja sprawdzania suplementu,
 3. Elektroniczna karta obiegowa (e-obiegówka),
 4. Formularz opinii promotora kwalifikującej pracę do obrony z propozycją recenzentów / Formularz danych osobowych dyplomanta
 5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 6. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem 2019/2020,
 7. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu/suplementu dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2019/2020 i później
 8. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/ Application for extension of thesis submission deadline,
 9. Szablon pracy dyplomowej,
 10. Poradnik pisania pracy dyplomowej
 11. Podanie o wznowienie studiów na egzamin dyplomowy
 12. Podanie o pisanie pracy w języku angielskim
 13. Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość/Declaration of the student taking a remote diploma examination