Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badań (OPIIB) na swoim kanale na youtubie umieścił dla Państwa pięć filmów instruktarzowych dotyczących Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Sugerowana kolejność oglądania (aczkolwiek każdy film można oglądać niezależnie):

 1. Jednolity System Antyplagiatowy – wprowadzenie,
 2. Badanie plików w JSA – informacje podstawowe,
 3. Badanie plików w JSA – czynności w systemie,
 4. Raport w systemie JSA,
 5. Raport z JSA do pobrania w pdf.

 

UWAGA: Zaleca się, aby promotor wpisał swoją opinię o pracy zaraz po jej zaakceptowaniu. 

Zaleca się również, aby promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zamieszczali opinie o pracach bezpośrednio w systemie APD, wpisując treść opinii w przygotowane do tego celu pola formularza elektronicznego.

dokumenty do pobrania dla dyplomantów
 1. Karta obiegowa,
 2. Informacje dot. składania pracy dyplomowej / Information on diploma thesis and defense
 3. Formularz opinii promotora kwalifikującej pracę do obrony z propozycją recenzentów / Formularz danych osobowych dyplomanta
 4. Monitoring Karier Zawodowych (ankieta absolwenta /Questionnaire for a Graduate)
 5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 6. Podanie o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu,
 7. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/ Application for extension of thesis submission deadline,
 8. Szablon pracy dyplomowej,
 9. Poradnik pisania pracy dyplomowej
 10. Podanie o wznowienie studiów na egzamin dyplomowy

 

Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
2 Wydanie dodatkowego odpisu dyplomy w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
3 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 3 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.