12 posiedzenie – 07 października 2021 r.
13 posiedzenie – 04 listopada 2021 r.
14 posiedzenie – 09 grudnia 2021 r.
15 posiedzenie – 20 stycznia 2022 r.
16 posiedzenie – 03 marca 2022 r.
17 posiedzenie – 14 kwietnia 2022 r.
18 posiedzenie – 19 maja 2022 r.
19 posiedzenie – 23 czerwca 2022 r.
20 posiedzenie – 08 września 2022 r.