20 posiedzenie – 08 września 2022 r.

21 posiedzenie – 06 października 2022 r.

22 posiedzenie – 03 listopada 2022 r.

23 posiedzenie – 08 grudnia 2022 r.

24 posiedzenie – 19 stycznia 2023 r.

25 posiedzenie – 02 marca 2023 r.

26 posiedzenie – 06 kwietnia 2023 r.

27 posiedzenie –18 maja 2023 r.

28 posiedzenie – 22 czerwca 2023 r.

29 posiedzenie – 07 września 2023 r.