Ważne informacje BHP (plik PDF

Karty oceny ryzyka zawodowego (plik PDF)

Instrukcja postępowania na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW:

Zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza PW z dnia 16.02.2021 r. w sprawie określenia sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej (link do strony PIB PW)

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora PW z dnia 05.05.2022 w sprawie zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach Politechniki Warszawskiej (link do strony BIP PW)

Ochrona przeciwpożarowa:

Regulaminy:

Instrukcje BHP: