Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 3. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
 6. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof.
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.
 9. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof.
 10. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof.
 11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof.

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej

 1. mgr Magdalena Bogucka, prac. adm.
Ostatnia aktualizacja 2022-04-08 o godz. 10:47:44 przez SZOK update_ww2_page().