1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni
  2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
  3. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni
  4. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni
  5. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni
  6. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof.
  7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
  8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.
  9. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof.
  10. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof.
  11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof.
Ostatnia aktualizacja 2020-10-27 o godz. 14:06:23 przez SZOK.