Przedstawiciel Wydziału do Rady Szkoły Doktorskiej

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.)

Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 2. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 3. dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 4. dr hab. inż. Marek Gągolewski, adiunkt (bad.-dyd.)
 5. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 6. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. (bad.-dyd.)
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt (bad.-dyd.)
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.)
 9. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. (bad.-dyd.)
 10. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. (bad.-dyd.)
 11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. (bad.-dyd.)

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej

 1. mgr Magdalena Bogucka, prac. adm.

Ostatnia aktualizacja 2023-04-17 o godz. 09:45:47 przez SZOK.