Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzi szereg działań w zakresie popularyzacji nauki. Istotna ich część adresowana jest do uczniów szkół średnich, zarówno myślących o studiach inżynierskich i technicznych, jak również chcących rozwijać swoje matematyczne i informatyczne zainteresowania. Nie brakuje także propozycji dla młodszych przyszłych naukowców.

Mamy w swojej ofercie autorskie projekty, stworzone przez społeczność akademicką naszego Wydziału, jak również angażujemy się w liczne inicjatywy popularnonaukowe organizowane lub współorganizowane przez inne instytucje. Naszej działalności nie ograniczamy do Warszawy i jej okolicy – współpracujemy z różnego rodzaju ośrodkami na terenie całego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i ewentualnego nawiązania współpracy.