Informacje
tytuł zawodowy magister
długość programu 4 semestry
forma studiów studia stacjonarne (dzienne)
język wykładowy
polski
Opis kierunku

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka i Analiza Danych prowadzonym na wydziale MiNI otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. W zależności od wybranej specjalności studiów ma on pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu: statystyki matematycznej, uczenia maszynowego i szeroko pojętej analizy danych, lub z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, a także wiedzę szczegółową z zakresu: matematyki finansowej, teorii ryzyka, modelowania probabilistycznego w biologii, metod optymalizacji stochastycznej, modeli grafowych i wysokowymiarowej probabilistyki. Posługuje się on narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody statystyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w innych instytucjach finansowych, w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody probabilistyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w organach administracji.

Plan studiów (plik PDF)

Kierunkowe efekty uczenia się (plik PDF)