Wybierz stronę

Kształcenie

Najnowsze wiadomości

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Zubilewicza

Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka Politechnika Warszawska OGŁOSZENIE 20 czerwca 2024 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Zubilewicza (POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)...

Badania

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI w programie " Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Konkurs na granty wspierające działalność naukową w dyscyplinie Matematyka

Lista World's TOP 2% Scientists

Kategorie dyscyplin naukowych z Wydziału MiNI:
Informatyka techniczna i telekomunikacja - kat. A
Matematyka - kat. A

Współpraca

Współpraca MiNI w międzynarodowym konsorcjum International Nucleome Consortium

MiNI wspiera lekarzy w diagnostyce chorób płuc

MiNI z biznesem tworzy innowacje dla społeczeństwa

Zespoły badawcze - oferta B+R

Projekty