Wybierz Strona

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science

Ogłoszenie o pracę - stanowisko w Dziale Finansowo-Księgowym

Najnowsze wiadomości