Wybierz Strona

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Najnowsze wiadomości

Prof. G. Świątek członkiem Rady Uczelni PW

Na  posiedzeniu Sematu PW  w dniu 16.12.2020  prof. dr hab. Grzegorz Świątek z naszego Wydziału został wybrany na członka Rady Uczelni  Politechniki Warszawskiej w kadencji  2020-2024....

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science

Ogłoszenie o konkursie na  stanowisko
Samodzielny referent / specjalista ds.  administracyjnych