Wybierz Strona

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Najnowsze wiadomości

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Call for Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

nagroda dla studenta MiNI

w konkursie John M. Chambers Statistical Software Award za pracę nad otwartym oprogramowaniem statystycznym