Wybierz Strona

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Call for Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.