Wybierz Strona

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Najnowsze wiadomości

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Ogłoszenie o konkursie Rady Naukowej
Dyscypliny Matematyka na granty wewnętrzne

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Call for Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.