Wybierz Strona

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science

Najnowsze wiadomości

Prof. Domitrz kandydatem na dziekana Wydziału MiNI!

Chciałbym z przyjemnością zakomunikować, że kandydatem na dziekana Wydziału MiNI, który otrzymał poparcie WKW-O, jest dr hab. Wojciech Domitrz, prof. ucz.. Prof. Domitrz uzyskał w głosowaniu 97,8% poparcia. Serdecznie...