Senacka Komisja ds. Kadr

  1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący

Senacka Komisja ds. Kształcenia

  1. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. ucz. (b.-d.) – przewodniczący

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów

  1. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. ucz. (b.-d.)

Senacka Komisja ds. Nauki

  1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. (bad.-dyd.)

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

  1. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.)

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

  1. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

  1. dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa, adiunkt (dyd.)

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

  1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. ucz. (b.-d.)

Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej

  1. mgr Magdalena Bogucka, prac. adm.

Ostatnia aktualizacja 2024-05-07 o godz. 12:05:52.