Tradycyjnie już Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych wraz z V LO im. Księcia J. Poniatowskiego w Warszawie organizują wspólne stanowisko podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
pikniknaukowy.pl

Pokazy i animacje, prezentowane na MiNI stanowisku, mają na celu zaprezentowanie – w ciekawej i przystępnej formie – matematycznych i informatycznych aspektów tematyki zaproponowanej przez organizatorów Pikniku Naukowego w danym roku. Zarówno pomysłodawcami jak i animatorami pokazów są najczęściej studenci i doktoranci MiNI oraz uczniowie V LO, przy wsparciu nauczycieli akademickich naszego Wydziału. Bezcenną nagrodą jest dla nas duże zainteresowanie, jakim rokrocznie cieszy się nasze stanowisko, jak i wysoka ocena ewaluatorów Pikniku Naukowego.

Koordynatorem stanowiska Wydziału MiNI na Pikniku Naukowym jest dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski.