Dlaczego warto studiować Informatykę i Systemy Informacyjne – opinie absolwentów


Studia II stopnia, 1,5-roczne lub 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne)

(programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów)

Kierunkowe efekty kształcenia dla specjalności Metody Sztucznej Inteligencji i Projektowanie Systemów CAD/CAM

Pełna oferta przedmiotów obieralnych zgłaszana jest na każdy rok akademicki i znajduje się w Informacjach Dziekanatu

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne trwają 3 semestry (dla osób z dyplomem inżyniera) lub 4 semestry (dla osób z dyplomem licencjata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Na studia trzysemestralne przyjmowani się przede wszystkim absolwenci studiów inżynierskich kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Studia czterosemestralne będą przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich lub absolwentów kierunków pokrewnych, w przypadku których konieczne jest uzupełnienie różnic programowych.

Program studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne prowadzonych w języku polskim obejmuje przede wszystkim informatykę stosowaną: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, zagadnień sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i inteligencji obliczeniowej, metod modelowania geometrycznego, grafiki komputerowej i projektowania środowisk wirtualnych do zastosowań inżynierskich, naukowych i rozrywkowych oraz nowoczesne bazy danych, ich analizę i przetwarzanie z wykorzystaniem uczenia maszynowego, metod statystycznej analizy danych i platform Big Data, umożliwiających tworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Dostępne są dwie specjalności:
1. Metody sztucznej inteligencji – program trzy- i czterosemestralny rozpoczynający się dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim,
2. Projektowanie systemów CAD/CAM – program trzy- i czterosemestralny rozpoczynający się dwa razy w roku, w semestrze zimowym i letnim.

Podczas nauki studenci uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę o solidną porcję współczesnej matematyki oraz o najnowsze trendy panujące we współczesnej informatyce. Studiowanie jest w dużym stopniu indywidualne. W ramach każdej specjalności omawiane są zagadnienia zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, a także pogłębiana jest znajomość zaawansowanych algorytmów, metod matematycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, charakterystycznych dla danej specjalności.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej posiadają wszechstronną ogólną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki, umożliwiające im uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponują wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Absolwenci specjalności Metody sztucznej inteligencji posiadają pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej i reprezentacji wiedzy. Absolwenci Projektowania systemów CAD/CAM sprawnie posługują się metodami modelowania matematycznego, grafiki komputerowej i projektowania środowiska wirtualnego, nowoczesnymi systemami baz danych CAD/CAM i metodami numerycznymi.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w branży gier komputerowych, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowo-badawczych. Znajdują bez trudu zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.