Dlaczego warto studiować Inżynierię i Analizę Danych – opinie absolwentów


Studia II stopnia, 1,5-letnie lub 2-letnie, magisterskie studia stacjonarne (dzienne) w języku angielskim

(Program studiów i sylabusy realizowanych przedmiotów)

Raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2022

Kierunkowe efekty uczenia się

Przygotowanie i uruchomienie studiów II stopnia kierunku Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science), zrealizowane zostało w ramach zadania 10 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych (Data Science) w języku angielskim na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnicznych trwają 3 lub 4 semestry – ich absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra inżyniera w naukach technicznych

Na studia trzysemestralne przyjmowani się absolwenci studiów inżynierskich kierunku Informatyka i pokrewnych. Studia czterosemestralne są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich (np. na kierunku matematyka), w przypadku których konieczne jest uzupełnienie różnic programowych.

Absolwent kierunku Inżynieria i analiza danych (Data Science) w języku angielskim łączy wszechstronną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz analityczne. Jego kompetencje są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów w dziedzinie analizy danych. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących i wykorzystujących systemy informatyczne oraz analityczne, w tym w sektorze nowoczesnych technologii, a także do pracy naukowej.W szczególności:

  • Cechuje go gotowość do samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w różnorodnych dziedzinach technologicznych i społecznych, również w ramach projektów interdyscyplinarnych.
  • Posiada dogłębną znajomość metod przetwarzania i analizy danych, w tym szczególnie metod uczenia maszynowego.
  • Wyróżnia się zaawansowaną umiejętnością doboru i dostosowania do wymagań dziedzinowych metod analizy danych, w tym analizy danych o złożonej strukturze.
  • Potrafi stosować istniejące metody analizy danych i rozwijać nowe zarówno dla danych przetwarzanych w klasycznych systemach, jak i dla danych o dużym wolumenie i różnorodności (ang. Big Data).

Kierunek Inżynieria i Analiza Danych jest realizowany w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opinia p. Zofii Redzisz – dyrektor Globalnego Centrum Usług Aplikacji Biznesowych PwC o kierunku Inżynieria i Analiza Danych