Otwarte Seminarium Big Data

prof. dr hab. Bohdan Macukow
dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW

Wtorek, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-76-87, 234-73-07
e-mail: b(kropka)macukow(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/zzimn/pl/seminarium.html


Inkluzje Różniczkowe i Teoria Sterowania

prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW

Czwartek, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, sala 314
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-65-71, 825-59-67
e-mail: irits(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/irits


Kombinatoryka, Teoria Grafów i Zbiorów Uporządkowanych

prof. dr hab. Zbigniew Lonc
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk

Środa, godz. 10:15-11:45
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-79-88, 234-82-98
e-mail: arut(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~ktgizu


Metody Analizy Zespolonej i Teorii Przestrzeni Różniczkowych

prof. dr hab. Wiesław Sasin
dr hab. inż. Zbigniew Pasternak – Winiarski

Poniedziałek, godz. 14:30 – 16:00
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-72-26
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~mazitpr
e-mail: w(kropka)sasin(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl


Metody Inteligencji Obliczeniowej

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Środa, 16:15-18:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-73-07, 234-79-69
e-mail: j(kropka)mandziuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/sem_IO.htm


Modelowanie Stochastyczne w Finansach i Ubezpieczeniach

dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, prof. PW
prof. dr hab. Jacek Jakubowski

Wtorek, godz. 14:15 – 15:45
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-74-88, 234-70-55
e-mail: a(kropka)pytel(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~semimuf


Algebra Ogólna (dawniej Mody i Modały)

prof. dr hab. Anna Romanowska
dr hab.  inż. Agata Pilitowska
dr hab. inż. Anna Zamojska – Dzienio

Wtorek, godz. 10:30-12:00
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
www: strona domowa seminarium
tel.: (0-22) 234-72-19
e-mail: aroman(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl, apili(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl, A(kropka)Zamojska-Dzienio(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl


Otwarte Seminarium z Równań Różniczkowych Cząstkowych

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
prof. dr hab. Adam Piskorek

Czwartek, godz. 10:15-12:00
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-82-89
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~kchelmin/seminarium.html


Probabilistyka

prof. dr hab. Jolanta Misiewicz
prof. dr hab. Jacek Wesołowski
dr hab. Wojciech Matysiak

Środa, godz. 10:15 – 11:45
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-74-88, 234-72-66, 234-79-61
e-mail: semiproba(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/semiproba


Informatyka w Medycynie i Biologii

prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski

Środa 12:30- 14:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-79-88
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~aidmed/seminaria.html


Zagadnienia Teorii Osobliwości

Dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW
prof. dr hab. Stanisław Janeczko
dr inż. Mariusz Zając

Wtorek, godz. 14:15-16:00
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: (0-22) 234-76-61
e-mail: aito(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~aito/www/?Seminarium


Metody Analizy Danych: Algorytmy i Modelowanie

dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
dr inż. Grzegorz Siudem

Środa (wybrane), godz. 16:15-18:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
e-mail: marek(kropka)gagolewski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://madam.mini.pw.edu.pl/