Otwarte Seminarium Big Data

Prof. dr hab. Bohdan Macukow
Dr hab inż. Maciej Grzenda
Wtorek, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 310
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7687
e-mail:macukow@alpha.mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/zzimn/pl/seminarium.html


Inkluzje Różniczkowe i Teoria Sterowania

Prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
Dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
Czwartek, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 314
Informacje:
tel.: (0-22) 234-5925
e-mail: irits@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/irits


Kombinatoryka, Teoria Grafów i Zbiorów Uporządkowanych

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
Prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
Środa, godz. 10:15-12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 431
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7310
e-mail: ktgizu@mini.pw.edu.plp.naroski@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~ktgizu


Metody Analizy Zespolonej i Teorii Przestrzeni Różniczkowych

Prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin
Dr hab. inż. Zbigniew Pasternak – Winiarski
Dr hab. Leszek Pysiak, prof. PW
Poniedziałek, godz. 14:30 – 16:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 318
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7226
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~mazitpr
e-mail: w.sasin@alpha.mini.pw.edu.pl


Metody Inteligencji Obliczeniowej

Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Wtorek, 16:15-17:30
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 318
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7265
e-mail: mandziuk@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/sem_IO.htm


Modelowanie Stochastyczne w Finansach i Ubezpieczeniach

Prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Dr hab. Elżbieta Ferenstein, prof. PW
Poniedziałek, godz. 14:15 – 15:45
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 317
Informacje:
tel.: (0-22) 234-5984
e-mail: m.nieweglowski@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~semimuf


Algebra Ogólna (dawniej Mody i Modały)

Prof. dr hab. Anna Romanowska
Dr hab. inż. Agata Pilitowska
Dr inż. Anna Zamojska-Dzienio
Wtorek, godz. 10:30-12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 317
Informacje:
www: strona domowa seminarium
e-mail: aroman@mini.pw.edu.pl, apili@mini.pw.edu.pl


Otwarte Seminarium z Równań Różniczkowych Cząstkowych

Prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
Prof. dr hab. Adam Piskorek
Czwartek, godz. 10:15-12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 431
Informacje:
tel.: (0-22) 234-5457
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~kchelmin/seminarium.html


Probabilistyka

Prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz
Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
Środa, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 212
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7226
e-mail: semiproba@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/semiproba


Informatyka w Medycynie i Biologii

prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
Środa 12:30 – 14:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 222
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7806
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~aidmed/seminaria.html


Zagadnienia Teorii Osobliwości

Dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW
Prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Prof. dr hab. Zbigniew Jelonek
Prof. dr hab. Tadeusz Mostowski
Dr Mariusz Zając
Wtorek, godz. 14:15-16:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 431
Informacje:
tel.: (0-22) 234-7661
e-mail: aito@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~aito/www/?Seminarium


Metody Analizy Danych: Algorytmy i Modelowanie

Dr hab. inż. Marek Gągolewski
Dr inż. Grzegorz Siudem
Piątek (wybrany), godz. 14:15 – 16:00
Gmach MiNI PW, ul. Koszykowa 75, sala 318
Informacje:
e-mail:m.gagolewski@mini.pw.edu.pl
www: http://madam.mini.pw.edu.pl