ALGEBRA OGÓLNA (DAWNIEJ MODY I MODAŁY)

dr hab. inż. Agata Pilitowska (prof. ucz. (b.-d.))
prof. dr hab. Anna Romanowska
dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio (prof. ucz. (b.-d.))

Wtorek, godz. 12:15-13:30
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-72-19
e-mail: aroman(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl, apili(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~modymoda/www/


INFORMATYKA W MEDYCYNIE I BIOLOGII

prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski

Środa 12:30- 14:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-79-88
e-mail:
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~aidmed/


KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH

prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc

Środa, godz. 10:15-11:45
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-79-88, 234-82-9
e-mail: arut(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~ktgizu/www/


METODY ANALIZY DANYCH: ALGORYTMY I MODELOWANIE

dr hab. inż. Marek Gągolewski
dr inż. Grzegorz Siudem

Środa (wybrane), godz. 16:15-18:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
e-mail: marek(kropka)gagolewski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: http://madam.mini.pw.edu.pl


METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Środa, 16:15-18:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-73-07, 234-79-6
e-mail: j(kropka)mandziuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~mandziukj/sem_IO.htm


MODELOWANIE STOCHASTYCZNE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein

Wtorek, godz. 14:15 – 15:45
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-74-88, 234-70-5
e-mail: a(kropka)pytel(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~semimuf/


OTWARTE SEMINARIUM BIG DATA

dr hab. inż. Maciej Grzenda (prof. ucz. (b.-d.))
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow

Wtorek, godz. 10:15 – 12:00
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-76-87, 234-73-0
e-mail: b(kropka)macukow(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://ww2.mini.pw.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-systemow-przetwarzania-informacji/


OTWARTE SEMINARIUM Z RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
dr hab. Przemysław Górka (prof. ucz. (b.-d.))

Czwartek, godz. 10:15-12:00
Gmach MiNI PW, sala 318
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-82-89
e-mail:
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~osemrrcz/


PROBABILISTYKA

dr hab. Wojciech Matysiak (prof. uczelni (dyd.))
prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Środa, godz. 10:15 – 11:45
Gmach MiNI PW, sala 317
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-74-88, 234-72-6
e-mail: semiproba(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~semiproba/


ZAGADNIENIA TEORII OSOBLIWOŚCI

dr hab. inż. Wojciech Domitrz (prof. ucz. (b.-d.))
prof. dr hab. Stanisław Janeczko
dr inż. Mariusz Zając

Wtorek, godz. 14:15-16:00
Gmach MiNI PW, sala 431
ul. Koszykowa 75
Informacje:
tel.: 22-234-76-61
e-mail: aito(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
www: https://pages.mini.pw.edu.pl/~aito/seminarium/

Ostatnia aktualizacja 2023-12-04 o godz. 16:30:30 przez SZOK.