MiNI Akademia Matematyki   zainaugurowała swoją działalność w 2010 roku. Działa dzięki wsparciu Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

Matematycy, którzy podjęli się tego realizacji tego projektu, prowadzili już wcześniej zajęcia w programie „Mazowieckie talenty”, skierowanym do uczniów szkół województwa mazowieckiego. Zajęcia w ramach MiNi Akademii – prowadzone w formie wykładów i warsztatów – adresowane są do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, nauczycieli i wszystkich pasjonatów matematyki, a ich celem jest m.in. zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci MiNI.

Od roku 2017 zajęcia odbywają się nie tylko w Warszawie, ale też w  Radzyminie, Pruszkowie, oraz w Płońsku.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.akademia.mini.pw.edu.pl