Adres:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Sekretariat Dziekana:

pok. 17
tel.: 22 621-93-12 i 22 234-79-88
faks: 22 625-74-60
e-mail: sekretariat(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Sekretariat Naukowy:

pok. 11
tel.: 22 234 7295, 22 234 7224

e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dziekanat, sprawy toku studiów:

faks: 22 625-74-60
e-mail: dziekanat(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 27, tel: 22 234-53-63 (Matematyka, Inżynieria i Analiza Danych)
pok. 27, tel. 22 234-79-69 (Computer Science)
pok. 27, tel. 22 234-59-22 (Informatyka)
pok. 33, tel: 22 234-59-24 (USOS)

Dziekanat, sprawy socjalne:

e-mail: stypendia(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 33, tel.: 22 234-59-21

Portiernia/ochrona:

tel.: 22 234-13-11