Adres:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Sekretariat Dziekana:

pok. 17
tel.: 22 621-93-12 i 22 234-79-88
faks: 22 625-74-60
e-mail: sekretariat(kropka)mini(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Sekretariat Naukowy:

e-mail: sekretariat(kropka)naukowy(kropka)mini(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 11, 27, tel.: 22 234 7295, 22 234 7224

Dziekanat, sprawy toku studiów:

e-mail: dziekanat(kropka)wmini(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 32, tel: 22 234-53-63 (Informatyka i Systemy Informacyjne)
pok. 32, tel. 22 234-79-69 (Computer Science and Information Systems)
pok. 32, tel. 22 234-59-22 (Inżynieria i Analiza Danych)
pok. 32, tel. 22 234-59-21 (Matematyka, Matematyka i Analiza Danych)
pok. 27, tel: 22 234-59-24 (USOS)

Dziekanat, sprawy socjalne:

e-mail: wks(kropka)wmini(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 32, tel.: 22 234-59-21

Portiernia/ochrona:

tel.: 22 234-13-11