Dziekanat, sprawy toku studiów:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 32, tel: 22 234-53-63 (Informatyka i systemy Informacyjne)
pok. 32, tel. 22 234-79-69 (Computer Science and Information Systems)
pok. 32, tel. 22 234-59-22 (Inżynieria i Analiza Danych)
pok. 32, tel: 22 234-59-21 (Matematyka, Matematyka i Analiza Danych)
pok. 27, tel: 22 234-59-24 (USOS)

Dziekanat, sprawy socjalne:

e-mail: stypendia(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
pok. 32, tel.: 22 234-59-21

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wizyty w Dziekanacie bez uprzedniego kontaktu mailowego, przez MS Teams bądź telefonicznego. Z uwagi na wprowadzenie pracy dyżurowej zalecamy kontakt mailowy lub przez MS Teams
We would like to kindly inform you that it is not possible to visit the Dean’s Office without prior contact by e-mail, by MS Teams or by phone. Due to the introduction of on-call work, we recommend contacting us by e-mail or via MS Teams.
<!– ….. /> <!– ….. />
<!– ….. /> <!– ….. />

GODZINY DYŻURÓW / OFFICE HOURS

Prodziekan Wydziału ds. Nauczania / Vice-Dean for Academic Affais
dr inz. Krzysztof Kaczmarski
Środa / Wednesday: 09.00-11.00 / 09.00am – 11.00am
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Prodziekan Wydziału ds. Studenckich / Vice-Dean for Student Affairs
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
Wtorek / Tuesday: 14.00-16.00 / 2.00pm – 4.00pm
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim / Computer Science Studies Supervisor
dr inż. Iwona Wróbel
Środa / Wednesday: 14.00 – 15.00/ 2.00pm – 3.00pm
Room 522
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych / Dean’s Proxy for Data Science Studies
dr Anna Cena
Wtorek / Tuesday: 14.00-16.00 / 2.00pm – 4.00pm
Room 423
Kontakt wyłącznie za pośrednictwem platformy MS Teams lub mailowy: anna(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kod dostępu na platformie MS Teams: 90xyneh

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Matematyka i Analiza Danych / Dean’s Proxy for Mathematics and Data Analysis Studies
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
Środa / Wednesday: 16.15-17.15 / 4.15 p.m. – 5.15 p.m.
Room: 449
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail:
przemyslaw(kropka)grzegorzewski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych/ Dean’s Proxy for International Student Exchange Programmes
dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop
Poniedziałek/Monday: 14.00 – 15.30 / 2.00pm – 3.30pm (via mail)
Room 556
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: / Please, make an appointment via e-mail: erasmus(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich/ Dean’s Proxy for Professional Training Placement
dr inż. Łukasz Błaszczyk
Środa / Wednesday: 10:30-12:00 / 10.30am – 12.00pm
Kontakt wyłącznie za pośrednictwem platformy MS Teams lub mailowy: praktyki(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Informacje i dokumenty dotyczące praktyk

W okresach sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych i międzysemestralnych, terminy przyjęć studentów przez prodziekanów są odwołane. W pilnych sprawach proszę o umawianie się z prodziekanami korzystając z poczty e-mail.