PRZEWODY DOKTORSKIE

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Postępowania prowadzone przez Radę Naukową Dyscypliny Matematyka (wszczęte po 1.10.2019 r.)

Kołodziejek Bartosz

Kamil Szpojankowski

Postępowania prowadzone przez Radę Wydziału MiNI / Radę Naukową Dyscypliny Matematyka (wszczęte przed 1.10.2019 r.)