Zespół Algebry i Kombinatoryki:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc  – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
 3. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
 4. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. ucz.
 5. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. ucz.
 6. dr hab. Michał Ziembowski, prof. ucz.

 

Zespół Analizy:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński  – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Bednarczuk
 3. dr hab. Przemysław Górka, prof. ucz.
 4. dr hab. Bogusława  Karpińska, prof. ucz.
 5. prof. dr hab. Grzegorz Świątek
 6. dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. ucz.

 

Zespół Geometrii:

 1. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. ucz. – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
 3. prof. dr hab. Stanisław Janeczko
 4. dr hab. Danuta Kołodziejczyk

 

Zespół Probabilistyki:

 1. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. ucz. – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 3. prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 4. dr  hab. Wojciech Matysiak, prof. ucz.
 5. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

 

Zespół ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej:

 1. dr hab. Michał  Ziembowski, prof. ucz. – przewodniczący
 2. dr Piotr Bies
 3. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz.
 4. prof. dr hab. Janina Kotus
 5. dr Kamil Szpojankowski