Dlaczego warto studiować na MiNI – opinie absolwentów


Kontakt:
Prodziekan ds. Nauczania, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski: k.junosza-szaniawski@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Informatyka – dr inż. Joanna Porter-Sobieraj: j.porter@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Computer Science – dr inż. Iwona Wróbel: i.wrobel@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Inżynieria i Analiza Danych – dr Anna Cena: a.cena@mini.pw.edu.pl
Rekrutacja na studia II stopnia – mgr Hubert Pająk: h.pajak@mini.pw.edu.plStudia II stopnia na kierunku Matematyka (4 semestry) rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym.

Studia II stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne (3 semestry, tylko z tytułem inżyniera) rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim.

Studia II stopnia na kierunku Computer Science and Information Systems (3 semestry, tylko z tytułem inżyniera, 4 semestry tylko z tytułem licencjata) rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim.

Studia II stopnia na kierunku Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) w semestrze letnim (3 semestry, tylko z tytułem inżyniera) lub w semestrze zimowym (4 semestry).

 

Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (pok. 033, czynny w terminach składania dokumentów przez kandydatów)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia II stopnia:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234-59-24
(Gmach Wydziału MiNI PW pok. 033, parter)

Dokumenty aplikacyjne do pobrania 

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa do pobrania ze strony http://www.pw.edu.pl/Kandydaci).(external link) Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.


Warunki przyjęć

Rekrutacja na studia II stopnia

odbywa się na podstawie odrębnego wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego.
Postępowanie jest przeprowadzane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Uzyskane przez Kandydatów wyniki stanowią jedyne kryterium przyjęcia na studia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji na studia II stopnia znajdują się w Uchwałach Rady Wydziału MiNI PW nr:

Więcej informacji na stronie Studia – Dla kandydatów