Magisterskie programy studiów w języku polskim i angielskim

Matematyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Computer Science and Information Systems – częściowo odpłatne studia w języku angielskim
Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – bezpłatne (dla obywateli UE) studia w języku angielskim

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: https://www.zapisy.pw.edu.pl/


Terminy Rekrutacji
Semestr rozpoczynający się w: październiku lutym
Kierunki studiów II stopnia

Matematyka, oferowane specjalności:

  • Matematyka w Cyberbezpieczeństwie
  • Matematyka w Naukach Technicznych

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji

Matematyka i Analiza Danych, oferowane specjalności:

  • Probabilistyka i Modelowanie
  • Statystyka Matematyczna i Analiza Danych

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
4 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
3 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem inżyniera)
Data Science
4 semestralne w języku angielskim
(z tytułem licencjata)
Data Science
3 semestralne w języku angielskim
(z tytułem inżyniera)
Kontakty dla kandydatów

Pytania dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale MiNI:

Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – rekrutacja.mini@pw.edu.pl

Dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego – zenoviya.shits@pw.edu.pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63
Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69
Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) tel. 22 234-59-22
Kierunek Matematyka tel. 22 234-59-21
USOS tel: 22 234-59-24
Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Krzysztof Kaczmarski: k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni: b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – dr Anna Cena: a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Składanie dokumentów

UWAGA!

  • Wszyscy kandydaci – dokumenty aplikacyjne proszę zamieszczać w systemie IRK (skan lub pdf).
  • Kandydaci spoza Politechniki Warszawskiej – po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia II stopnia będą zobowiązani do dostarczenia oryginału dyplomu ukończenia studiów w celu potwierdzenia za zgodność. Dokumenty te mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa).
Terminarz
Dokumenty aplikacyjne do pobrania – Rekrutacja na semestr letni 2022/2023
Zasady przeprowadzania zdalnego egzaminu wstępnego

 

 

Procedura Rekrutacyjna