Oferta - magisterskie programy studiów w języku polskim i angielskim
Terminy Rekrutacji
Semestr rozpoczynający się w: październiku lutym
Kierunki studiów II stopnia

Matematyka, oferowane specjalności:

  • Matematyka w Cyberbezpieczeństwie (MCB)
  • Indywidualne Studia Matematyczne (ISM)

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji

Matematyka i Analiza Danych, oferowane specjalności:

  • Probabilistyka i Modelowanie (PRiMO)
  • Statystyka Matematyczna i Analiza Danych (SMAD)

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
   
Data Science
4 semestralne w języku angielskim
(z tytułem licencjata)
Data Science
3 semestralne w języku angielskim
(z tytułem inżyniera)
Procedura rekrutacyjna

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie odrębnego wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego.  Postępowanie jest przeprowadzane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Uzyskane przez Kandydatów wyniki stanowią jedyne kryterium przyjęcia na studia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji na studia II stopnia znajdują się w Zarządzeniach Dziekana i Uchwałach Rady Wydziału MiNI PW:

Informacje kontaktowe dla kandydatów

Pytania dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale MiNI:

Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – rekrutacja(kropka)mini(at)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego – zenoviya(kropka)shits(at)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63

Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69

Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) tel. 22 234-59-22

Kierunek Matematyka/Matematyka i Analiza Danych tel. 22 234-59-21

USOS tel: 22 234-59-24

Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne / Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Krzysztof Kaczmarski:
k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Matematyka/Matematyka i Analiza Danych – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni:
b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel:
i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – dr Anna Cena:
a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl