Oferta - magisterskie programy studiów w języku polskim i angielskim
Terminy Rekrutacji
Semestr rozpoczynający się w: październiku lutym
Kierunki studiów II stopnia

Matematyka, oferowane specjalności:

  • Matematyka w Cyberbezpieczeństwie (MCB)
  • Indywidualne Studia Matematyczne (ISM)

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji

Matematyka i Analiza Danych, oferowane specjalności:

  • Probabilistyka i Modelowanie (PRiMO)
  • Statystyka Matematyczna i Analiza Danych (SMAD)

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
4 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
3 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem inżyniera)
Data Science
4 semestralne w języku angielskim
(z tytułem licencjata)
Data Science
3 semestralne w języku angielskim
(z tytułem inżyniera)
Procedura rekrutacyjna
Informacje kontaktowe dla kandydatów

Pytania dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale MiNI:

Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – rekrutacja(kropka)mini(at)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego – zenoviya(kropka)shits(at)pw(kropka)edu(kropka)pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63

Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69

Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) tel. 22 234-59-22

Kierunek Matematyka/Matematyka i Analiza Danych tel. 22 234-59-21

USOS tel: 22 234-59-24

Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne / Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Krzysztof Kaczmarski:
k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Matematyka/Matematyka i Analiza Danych – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni:
b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel:
i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – dr Anna Cena:
a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl