Magisterskie programy studiów w języku polskim i angielskim

Matematyka
Informatyka i Systemy Informacyjne
Computer Science and Information Systems – częściowo odpłatne studia w języku angielskim
Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – bezpłatne (dla obywateli UE) studia w języku angielskim

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: https://www.zapisy.pw.edu.pl/


Terminy Rekrutacji
Semestr rozpoczynający się w: październiku lutym
Kierunki studiów II stopnia

Matematyka, oferowane specjalności:

  • Matematyka w Cyberbezpieczeństwie
  • Matematyka w Naukach Technicznych

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji

Matematyka i Analiza Danych, oferowane specjalności:

  • Probabilistyka i Modelowanie
  • Statystyka Matematyczna i Analiza Danych

4 semestralne
(z tyt. licencjata)

Brak rekrutacji
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
3 semestralne
(z tytułem inżyniera)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Informatyka i Systemy Informacyjne
4 semestralne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
4 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem licencjata)
Computer Science and Information Systems
3 semestralne w języku angielskim,
częściowo odpłatne
(z tytułem inżyniera)
Data Science
4 semestralne w języku angielskim
(z tytułem licencjata)
Data Science
3 semestralne w języku angielskim
(z tytułem inżyniera)
Kontakty dla kandydatów

Pytania dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale MiNI:

Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – rekrutacja.mini@pw.edu.pl

Dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego – zenoviya.shits@pw.edu.pl

Dziekanat:

e-mail: dziekanat(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne tel: 22 234-53-63
Kierunek Computer Science and Information Systems tel. 22 234-79-69
Kierunek Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) tel. 22 234-59-22
Kierunek Matematyka tel. 22 234-59-21
USOS tel: 22 234-59-24
Sprawy socjalne tel: 22 234-59-21

Osoby odpowiedzialne:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Krzysztof Kaczmarski: k(kropka)kaczmarski(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunek Matematyka – dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni: b(kropka)karpinska(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Computer Science and Information Systems – dr inż. Iwona Wróbel: i(kropka)wrobel(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Kierunku Data Science (d. Inżynieria i Analiza Danych) – dr Anna Cena: a(kropka)cena(at)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl

Składanie dokumentów
W związku ze zmianą w systemie Rekrutacyjnym PW Kandydaci nie załączają dokumentów elektronicznie. Prosimy o składanie dokumentów do pokoju 32 lub 27.
Terminarz
Dokumenty aplikacyjne do pobrania – Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023
Zasady przeprowadzania zdalnego egzaminu wstępnego

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa). Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.

Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia II stopnia:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234-59-24
(Gmach Wydziału MiNI PW pok. 027 oraz 032, parter, w godz. 9:00 – 15:00)

Procedura Rekrutacyjna

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie odrębnego wydziałowego postępowania kwalifikacyjnego.  Postępowanie jest przeprowadzane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Uzyskane przez Kandydatów wyniki stanowią jedyne kryterium przyjęcia na studia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji na studia II stopnia znajdują się w Zarządzeniach Dziekana i Uchwałach Rady Wydziału MiNI PW: