Kierownik Ośrodka HPC
mgr inż.
Michał Kadlof

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka
prof. dr hab. inż.
Jacek Mańdziuk, prof.

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
prof. dr hab.
Krzysztof Chełmiński, prof.

Koordynator Powszechnego Konkursu Internetowego dla Szkół Średnich – Matematyka
dr inż.
Michał Zwierzyński

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
mgr
Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Kmita

Pełnomocnik Dziekana ds. POL-on
mgr
Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki
dr
Barbara Roszkowska-Lech

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż.
Łukasz Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozliczeń Godzin Dydaktycznych
dr inż.
Paweł Naroski

Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej i Kontaktów z CIPW
mgr inż.
Marcin Borkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału w Języku Angielskim
dr
Jan Spaliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
dr inż.
Magdalena Jasionowska-Skop

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
dr
Anna Cena

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Matematyka i Analiza Danych
prof. dr hab.
Przemysław Grzegorzewski, prof.

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim na Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
dr inż.
Iwona Wróbel

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż.
Krzysztof Kaczmarski

Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI
mgr
Joanna Dziewańska

Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
dr inż.
Łukasz Błaszczyk

Ostatnia aktualizacja 2021-11-15 o godz. 12:07:12 przez SZOK update_a_ww2_page().