Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka
prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.

Opiekun I Roku Informatyki
mgr inż. Jan Karwowski

Opiekun I Roku Matematyki
dr inż. Paweł Naroski

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracji Wydziału
dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. POL-on
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki
dr Barbara Roszkowska-Lech

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Łukasz Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału w Języku Angielskim
dr Jan Spaliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
dr inż. Agnieszka Jastrzębska

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Informatyka
dr inż. Joanna Porter-Sobieraj

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
dr Anna Cena

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
dr inż. Iwona Wróbel

Pełnomocnik Dziekana ds. Wydziałowych Baz Danych
dr Tomasz Traczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski

Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI
mgr Joanna Dziewańska

Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
dr inż. Łukasz Błaszczyk

Wydziałowy Rzecznik Zaufania
dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
dr Grzegorz Sójka

Ostatnia aktualizacja 2020-06-23 o godz. 10:26:15 przez SZOK.