Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka
prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński

Koordynator Powszechnego Konkursu Internetowego dla Szkół Średnich – Matematyka
dr inż. Michał Zwierzyński

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych
Katarzyna Kmita

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Ewelina Szczęsna

Pełnomocnik Dziekana ds. POL-on
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki
dr Barbara Roszkowska-Lech

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Łukasz Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozliczeń Godzin Dydaktycznych
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej i Kontaktów z CIPW
mgr inż. Marcin Borkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału w Języku Angielskim
dr Jan Spaliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
dr Anna Cena

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Matematyka i Analiza Danych
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim na Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
dr inż. Iwona Wróbel

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Biznesem
dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)

Pełnomocnik Dziekana ds. Wynajmu Sal na Wydziale
Katarzyna Kmita

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Anucińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI
mgr Anna Czerwińska

Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
dr inż. Łukasz Błaszczyk

Ostatnia aktualizacja 2024-05-07 o godz. 12:05:51.