Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka
prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracji Wydziału
dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. POL-on
mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki
dr Barbara Roszkowska-Lech

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Łukasz Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Sieci Komputerowej i Kontaktów z CIPW
mgr inż. Marcin Borkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału w Języku Angielskim
dr Jan Spaliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
dr Anna Cena

Pełnomocnik Dziekana ds. Wydziałowych Baz Danych
dr Tomasz Traczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI
mgr Joanna Dziewańska

Ostatnia aktualizacja 2021-01-13 o godz. 12:00:54 przez SZOK.