Uchwały Rady Wydziału – VII kadencja

WordPress Responsive Table
Uchwały Rady Wydziału — VI kadencja
Uchwała nr 198/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. – pensum doktoranckie 2020/2021
Uchwała nr 197/VI/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – zmiana programu studiów ST I stopnia IiAD
Uchwała nr 196/VI/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – zmiana programu studiów ST I stopnia IiSI
Uchwała nr 195/VI/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – ustalenie liczby przedstawicieli w Kolegium wnioskująco – opinujacym
Uchwała nr 194/VI/2020 z dnia 21 maja 2020 r. – ustalenie liczby przedstawicieli w Radzie Wydziału
Uchwała nr 193/VI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. – zatwierdzenie sprawozdania dziekana za rok 2019
Uchwała nr 192/VI/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. – zaopiniowanie usunięcia Olimpiady ITiW z wykazu olimpiad
Uchwała nr 191/VI/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – zmiana w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 190/VI/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – zaopiniowanie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
Uchwała nr 189/VI/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – zaopiniowanie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 188/VI/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – uchwalenie programu studiów ST II Data Science
Uchwała nr 187/VI/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. – zmiana programu kształcenia dla ST II Matematyka
Uchwała nr 186/VI/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. – program kształcenia ST I stopnia IiAD
Uchwała nr 185/VI/2019 z dnia 17 października 2019 r. – korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
Uchwała nr 184/VI/2019 z dnia 17 października 2019 r. – wotum zaufania dla władz dziekańskich
Uchwała nr 183/VI/2019 z dnia 10 września 2019 r. – warunki uzyskania rejestracji ST I i II stopnia
Uchwała nr 182/VI/2019 z dnia 10 września 2019 r. – program kształcenia ST II stopnia IiAD
Uchwała nr 181/VI/2019 z dnia 10 września 2019 r. – Komisja habilit. dr. inż. K.Junosza-Szaniawski
Uchwała nr 180/VI/2019 z dnia 10 września 2019 r. – zgoda na przeprowadzenie postęp. hab. dr. inż. K. Junosza-Szaniawskiego
Uchwała nr 179/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – pensum doktoranckie 2019/2020
Uchwała nr 178/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na 2019
Uchwała nr 177/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – efekty PRK
Uchwała nr 176/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – program kształcenia Matematyka II st.
Uchwała nr 175/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – komisje doktorskie M. Nammousa
Uchwała nr 174/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – recenzenci rozprawy M. Nammousa
Uchwała nr 173/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – nadanie st. doktora J. Laskowi
Uchwała nr 172/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – wyróżnienie rozprawy A. Piliszek
Uchwała nr 171/VI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. – nadanie st. doktora A. Piliszek
Uchwała nr 170/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – zmiana przyporządkowania dyscyplin
Uchwała nr 169/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – zmiany w planach studiów na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne PL i ENG od 2018/2019
Uchwała nr 168/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – zmiany w planach studiów na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne PL i ENG od 2017/2018
Uchwała nr 167/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – zmiany w planach studiów na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne PL i ENG od 01.10.2019
Uchwała nr 166/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – utworzenie Centrum Data Science
Uchwała nr 165/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – sprawozdanie Dziekana za 2018
Uchwała nr 164/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – komisje doktorskie O. Górniewicza
Uchwała nr 163/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – recenzenci rozprawy O. Górniewicza
Uchwała nr 162/VI/2019 z dnia 16 maja 2019 r. – poparcie wniosku o tytuł profesora dla E.Bednarczuk
Uchwała nr 161/VI/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – nadanie st. doktora A. Cisłakowi
Uchwała nr 160/VI/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – Komisja habilit. M. Wyrwas
Uchwała nr 159/VI/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – zgoda na przeprowadzenie postęp. habilit. M. Wyrwas
Uchwała nr 158/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – przyporządkowanie dyscyplin
Uchwała nr 157/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – WKR 2019/2020
Uchwała nr 156/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – programu kształcenia na kierunku Matematyka (Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3)
Uchwała nr 155/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – wszczęcia przewodu A. Żychowskiego
Uchwała nr 154/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – wszczęcia przewodu B. Nayar
Uchwała nr 153/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – wszczęcia przewodu A. Komorowskiego
Uchwała nr 152/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – wszczęcia przewodu A. Kołacza
Uchwała nr 151/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – komisje doktorskie M. Kubkowskiego
Uchwała nr 150/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. – recenzenci rozprawy M. Kubkowskiego
Uchwała nr 149/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – praktyki studenckie
Uchwała nr 148/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – wszczęcie przewodu J. Karwowskiego
Uchwała nr 147/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – komisje doktorskie A. Piliszek
Uchwała nr 146/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – recenzenci rozprawy A. Piliszek
Uchwała nr 145/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – nadanie st. doktora T. Kostrzewie
Uchwała nr 144/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – zmiana tytułu rozprawy doktorskiej T. Kostrzewy
Uchwała nr 143/VI/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – habilitacja dr. Górki
Uchwała nr 142/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – zmiana zasad dyplomowania Informatyka oraz Informatyka i SI (CS & IS)
Uchwała nr 141/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – Komisja programowa MiAD
Uchwała nr 140/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – zasady dyplomowania MiAD
Uchwała nr 139/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – program kształcenia MiAD
Uchwała nr 138/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – nowy kierunek MiAD
Uchwała nr 137/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. – komisje doktorskie J. Laska
Uchwała nr 136/VI/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.  – wyznaczenie recenzentów rozprawy J. Laska
Uchwała nr 135/VI/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. – korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
Uchwała nr 134/VI/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.  – komisje doktorskie A. Cisłaka
Uchwała nr 133/VI/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. – wyznaczenie recenzentów rozprawy A. Cisłaka
Uchwała nr 132/VI/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. – korekta tytułu rozprawy P. Wójcickiego
Uchwała nr 131/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.  – zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na kierunku Matematyka
Uchwała nr 130/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. – wniosek o utworzenie anglojęzycznych studiów doktoranckich Computer Science and its applications w dyscyplinie informatyka
Uchwała nr 129/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. – wniosek o utworzenie anglojęzycznych studiów doktoranckich Mathematics and its applications w dyscyplinie matematyka
Uchwała nr 128/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. – wszczęcie przewodu K. Rudasia
Uchwała nr 127/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. – wyróżnienie rozprawy M. Bartoszuka
Uchwała nr 126/VI/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.  – nadanie st. doktora M. Bartoszukowi
Uchwała nr 125/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r.  – program IAD od 2018
Uchwała nr 124/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – zmiana przedmiotu w programie IAD od 2017
Uchwała nr 123/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – wszczęcie przewodu J. Laska
Uchwała nr 122/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – komisje doktorskie M. Zwierzyńskiego
Uchwała nr 121/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – wyznaczenie recenzentów rozprawy M. Zwierzyńskiego
Uchwała nr 120/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – nadanie st. doktora M. Przyborowskiej
Uchwała nr 119/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – wyróżnienie rozprawy K. Leśniewskiego
Uchwała nr 118/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – nadanie st. doktora K. Leśniewskiemu
Uchwała nr 117/VI/2018 z dnia 6 września 2018 r. – nadanie st. doktora P. Wójcickiemu
Uchwała nr 116/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na rok 2018
Uchwała nr 115/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – współczynnik dodatkowych godz. dydaktycznych 2018/2019 i 2019/2020
Uchwała nr 114/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.  – wszczęcie przewodu M. Musielaka
Uchwała nr 113/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – wszczęcie przewodu A. Buraczyńskiej
Uchwała nr 112/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – komisje doktorskie T. Kostrzewy
Uchwała nr 111/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – wyznaczenie recenzentów rozprawy T. Kostrzewy
Uchwała nr 109/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – nadanie st. doktora K. Kisielowi
Uchwała nr 108/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – proponowane osoby do Komisji dr. Górki
Uchwała nr 107/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr. Górki
Uchwała nr 106/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zmiana programu studiów 2 st. Informatyka
Uchwała nr 105/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zmiana programu studiów 1 st. Informatyka
Uchwała nr 104/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – zmiana tytułu rozprawy O. Górniewicza
Uchwała nr 103/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.  – wszczęcie przewodu U. Pastwy
Uchwała nr 102/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.  – komisje doktorskie M. Bartoszuka
Uchwała nr 101/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.  – wyznaczenie recenzentów rozprawy M. Bartoszuka
Uchwała nr 100/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.  – wyróżnienie rozprawy M. Świecy
Uchwała nr 99/VI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. – nadanie st. doktora M. Świecy
Uchwała nr 98/VI/2018 z dnia 17 maja 2018 r. – zmiana nazwy kierunku studiów o nazwie Informatyka
Uchwała nr 97/VI/2018 z dnia 17 maja 2018 r. – zatwierdzenie Sprawozdania Dziekana za rok 2017
Uchwała nr 96/VI/2018 z dnia 17 maja 2018 r. – wszczęcie przewodu M. Kubkowskiego
Uchwała nr 95/VI/2018 z dnia 17 maja 2018 r. – propozycja recenzentów w postępowaniu prof. E. Bednarczuk
Uchwała nr 94/VI/2018 z dnia 17 maja 2018 r. – wszczęcie postępowania prof. E. Bednarczuk
Uchwała nr 93/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 92/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 91/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 90/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 89/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 88/VI/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 87/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 86/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 85/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 84/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 83/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 82/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 81/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 80/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 79/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 78/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 77/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. (Zał. 1 , Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4a, Zał. 4b, Zał. 5)
Uchwała nr 76/VI/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała nr 75/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 74/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 73/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 72/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 71/VI/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
Uchwała nr 70/VI/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Uchwała nr 69/VI/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Uchwała nr 68/VI/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Uchwała nr 67/VI/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Uchwała nr 66/VI/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Uchwała nr 65/VI/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Uchwała nr 64/VI/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
Uchwała nr 63/VI/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
Uchwała nr 62/VI/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
Uchwała nr 61/VI/2017 z dnia 19 października 2017 r.
Uchwała nr 60/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 59/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 58/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 57/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 56/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 55/VI/2017 z dnia 28 września 2017 r.
Uchwała nr 54/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 53/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 52/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 51/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 50/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 49/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 48/VI/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 47/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 46/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 45/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Zał. 1))
Uchwała nr 44/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 43/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 42/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 41/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Uchwała nr 40/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 39/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 38/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 37/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 36/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r. (Zał. 1,Zał. 2,Zał. 3,Zał. 4,Zał. 5)
Uchwała nr 35/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r. (Zał. 1,Zał. 2,Zał. 3,Zał. 4,Zał. 5)
Uchwała nr 34/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 33/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r. ( Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4.1, Zał. 4.2 , Zał. 4.3 , Zał. 4.4 , Zał. 5.1 , Zał. 5.2 , Zał. 5.3 , Zał. 5.4)
Uchwała nr 32/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r. (Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4, Zał. 5)
Uchwała nr 31/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 30/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 29/VI/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Uchwała nr 28/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 27/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 26/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 25/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 24/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 23/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 22/VI/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 21/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r. (Zał. 1))
Uchwała nr 20/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Uchwała nr 19/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Uchwała nr 18/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Uchwała nr 17/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Uchwała nr 16/VI/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
Uchwała nr 15/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 14/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 13/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 12/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 11/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 10/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 9/VI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr 8/VI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 7/VI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. (Zał. 1))
Uchwała nr 6/VI/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. ( Zał. 1 , Zał. 2 , Zał. 3 , Zał. 4 ,Zał. 5 )
Uchwała nr 5/VI/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 4/VI/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 3/VI/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 2/VI/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 1/VI/2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.
Uchwała nr 20/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 19/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 18/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 17/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 16/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 15/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 14/VI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 13/VI/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 12/VI/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 11/VI/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 10/VI/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 9/VI/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 8/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 7/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 6/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 5/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 4/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 3/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 2/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwała nr 1/VI/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwały Rady Wydziału — V kadencja
Uchwała nr 37/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 36/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 35/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 34/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 33/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 32/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 31/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 30/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 29/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 28/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 27/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 26/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 25/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 24/V/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.  
Uchwała nr 23/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 22/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 21/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 20/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 19/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 24/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.  
Uchwała nr 17/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 16/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 15/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 14/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 13/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 12/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 11/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 10/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  
Uchwała nr 9/V/2016 z dnia 17 marca 2016 r. (załączniki do uchwały: zał. 1-7)
Uchwała nr 8/V/2016 z dnia 17 marca 2016 r.  
Uchwała nr 7/V/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  
Uchwała nr 6/V/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.  
Uchwała nr 5/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  
Uchwała nr 4/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 3/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  
Uchwała nr 2/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  
Uchwała nr 1/V/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  
Uchwała nr 41/V/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Uchwała nr 40/V/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Uchwała nr 39/V/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Uchwała nr 38/V/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Uchwała nr 37/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 36/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 35/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 34/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 33/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 32/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.  
Uchwała nr 31/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.  
Uchwała nr 30/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.  
Uchwała nr 29/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.  
Uchwała nr 28/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.  
Uchwała nr 27/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.  
Uchwała nr 26/V/2015 z dnia 29 września 2015 r.  
Uchwała nr 25/V/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 24/V/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 23/V/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 22/V/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 21/V/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 20/V/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 19/V/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.  
Uchwała nr 18/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  
Uchwała nr 17/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  
Uchwała nr 16/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  
Uchwała nr 15/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  
Uchwała nr 14/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.  
Uchwała nr 13/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 12/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  
Uchwała nr 11/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 10/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 9/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 8/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  
Uchwała nr 7/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 6/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 5/V/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)>zał. 1)
Uchwała nr 4/V/2015 z dnia 26 marca 2015 r.  
Uchwała nr 3/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.  
Uchwała nr 2/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.  
Uchwała nr 1/V/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.  
Uchwała nr 22/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.  
Uchwała nr 21/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.  
Uchwała nr 20/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.  
Uchwała nr 18/V/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.  
Uchwała nr 17/V/2014 z dnia 16 października 2014 r.  
Uchwała nr 16/V/2014 z dnia 16 października 2014 r.  
Uchwała nr 15/V/2014 z dnia 16 października 2014 r.  
Uchwała nr 14/V/2014 z dnia 16 października 2014 r.  
Uchwała nr 13/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 12/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 11/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 10/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 9/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 8/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 7/V/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.  
Uchwała nr 6/V/2014 z dnia 22 maja 2014 r.  
Uchwała nr 5/V/2014 z dnia 22 maja 2014 r.  
Uchwała nr 4/V/2014 z dnia 22 maja 2014 r.  
Uchwała nr 3/V/2014 z dnia 22 maja 2014 r.  
Uchwała nr 2/V/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.  
Uchwała nr 1/V/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.  
Uchwała nr 47/V/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.  
Uchwała nr 46/V/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.  
Uchwała nr 45/V/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.  
Uchwała nr 44/V/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
Uchwała nr 43/V/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
Uchwała nr 42/V/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
Uchwała nr 41/V/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
Uchwała nr 40/V/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
Uchwała nr 39/V/2013 z dnia 24 października 2013 r.  
Uchwała nr 38/V/2013 z dnia 24 października 2013 r.  
Uchwała nr 37/V/2013 z dnia 24 października 2013 r.  
Uchwała nr 36/V/2013 z dnia 24 października 2013 r.  
Uchwała nr 35/V/2013 z dnia 24 października 2013 r.  
Uchwała nr 34/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 33/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 32/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 31/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 30/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 29/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 28/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 27/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 26/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 25/V/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 24/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 23/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 22/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 21/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 20/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 19/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 18/V/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
Uchwała nr 17/V/2013 z dnia 23 maja 2013 r.  
Uchwała nr 16/V/2013 z dnia 23 maja 2013 r.  
Uchwała nr 15/V/2013 z dnia 23 maja 2013 r.  
Uchwała nr 14/V/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
Uchwała nr 13/V/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
Uchwała nr 12/V/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
Uchwała nr 11/V/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
Uchwała nr 10/V/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  
Uchwała nr 9/V/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  
Uchwała nr 8/V/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  
Uchwała nr 7/V/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  
Uchwała nr 6/V/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  
Uchwała nr 5/V/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  
Uchwała nr 4/V/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  
Uchwała nr 3/V/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.  
Uchwała nr 2/V/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.  
Uchwała nr 1/V/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.  
Uchwała nr 17/V/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania przy rejestracji na kolejny rok lub semestr studiowania na studiach niestacjonarnych
Uchwała nr 16/V/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Uchwała nr 15/V/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Uchwała nr 14/V/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Uchwała nr 13/V/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.  
Uchwała nr 12/V/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  
Uchwała nr 11/V/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania przy rejestracji na kolejny rok lub semestr studiowania na studiach stacjonarnych
Uchwała nr 10/V/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  
Uchwała nr 9/V/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  
Uchwała nr 8/V/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  
Uchwała nr 7/V/2012 z dnia 18 października 2012 r.  
Uchwała nr 6/V/2012 z dnia 18 października 2012 r. (załączniki do uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 5/V/2012 z dnia 18 października 2012 r.  
Uchwała nr 4/V/2012 z dnia 11 października 2012 r.  
Uchwała nr 3/V/2012 z dnia 11 października 2012 r.  
Uchwała nr 2/V/2012 z dnia 11 października 2012 r.  
Uchwała nr 1/V/2012 z dnia 11 października 2012 r.  
Uchwały Rady Wydziału — IV kadencja
Uchwała nr 40/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 39/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 38/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 37/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 36/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 35/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 34/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 33/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 32/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 31/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Uchwała nr 30/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 29/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 28/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 27/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 26/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 25/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 24/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 23/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 22/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.  
Uchwała nr 21/IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
Uchwała nr 20/IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
Uchwała nr 19/IV/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
Uchwała nr 18/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 17/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 16/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 15/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 14/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 13/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 12/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 11/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 10/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 9/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 r.  
Uchwała nr 8/IV/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.  
Uchwała nr 7/IV/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.  
Uchwała nr 6/IV/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.  
Uchwała nr 5/IV/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.  
Uchwała nr 4/IV/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Uchwała nr 3/IV/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Uchwała nr 2/IV/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Uchwała nr 1/IV/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.  
Uchwała nr 51/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 50/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 49/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 48/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 47/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 46/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  
Uchwała nr 45a/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 45/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 44a/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 44/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 43/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 42/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 41/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  
Uchwała nr 40/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r.  
Uchwała nr 39/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r.  
Uchwała nr 38/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r.  
Uchwała nr 37/IV/2011 z dnia 20 października 2011 r.  
Uchwała nr 36/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 35/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych na kierunku Matematyka z dniem 01.10.2010 r.(załączniki do uchwały: zał. A)
Uchwała nr 34/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 33/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 32/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 31/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 30/IV/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 29/IV/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 28/IV/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 27/IV/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 26/IV/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r.  
Uchwała nr 25/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 24/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 23/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r. (załączniki do uchwały: zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4)
Uchwała nr 22/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 21/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 20/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 19/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 18/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 17/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 16/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 15/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 14/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 13/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 12/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 11/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 10/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  
Uchwała nr 9/IV/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.  
Uchwała nr 8/IV/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.  
Uchwała nr 7/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  
Uchwała nr 6/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  
Uchwała nr 5/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  
Uchwała nr 4/IV/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  
Uchwała nr 3/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.  
Uchwała nr 2/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.  
Uchwała nr 1/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.  
Uchwała nr 47/IV/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.  
Uchwała nr 46/IV/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.  
Uchwała nr 45/IV/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.  
Uchwała nr 44/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 43/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 42/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 41/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 40/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 39/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 38/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 37a/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 37/IV/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.  
Uchwała nr 36/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 35/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 34/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 33/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 32/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 31/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 30/IV/2010 z dnia 21 października 2010 r.  
Uchwała nr 29/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 28/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. (załączniki do uchwały: zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4)
Uchwała nr 27/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 26/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 25/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 24/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 23/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 22/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 21/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 20/IV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Uchwała nr 19/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 18/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 17/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 16/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 15/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 14/IV/2010 z dnia 20 maja 2010 r.  
Uchwała nr 13/IV/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 12/IV/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 11/IV/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 10/IV/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 9/IV/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.  
Uchwała nr 8/IV/2010 z dnia 4 marca 2010 r.  
Uchwała nr 7/IV/2010 z dnia 4 marca 2010 r.  
Uchwała nr 6/IV/2010 z dnia 4 marca 2010 r.  
Uchwała nr 5/IV/2010 z dnia 4 marca 2010 r.  
Uchwała nr 4/IV/2010 z dnia 4 marca 2010 r.  
Uchwała nr 3/IV/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Uchwała nr 2/IV/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Uchwała nr 1/IV/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.  
Uchwała nr 50/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na studiach II stopnia na kierunku Matematyka od 01.10.2010 r. (załącznik do Uchwały: zał. a, zał. b, zał. c, zał. d)
Uchwała nr 49/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 48/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 47/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 46/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 45/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 44/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 43/IV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  
Uchwała nr 42/IV/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.  
Uchwała nr 41/IV/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.  
Uchwała nr 40/IV/2009 z dnia 22 października 2009 r.  
Uchwała nr 39/IV/2009 z dnia 22 października 2009 r.  
Uchwała nr 38/IV/2009 z dnia 22 października 2009 r.  
Uchwała nr 37/IV/2009 z dnia 10 września 2009 r.  
Uchwała nr 36/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 35/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim (Computer Science) począwszy od roku 2010
Uchwała nr 34/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka począwszy od roku 2010
Uchwała nr 33/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka począwszy od roku 2010
Uchwała nr 32/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie programu studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność „Matematyka w Naukach Technicznych” obowiązującego od 01.10.2010 r.
Uchwała nr 31/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie programu studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność „Statystyczna Analiza Danych” obowiązującego od 01.10.2010 r.
Uchwała nr 30/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie programu studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność „Matematyka w Naukach Informacyjnych” obowiązującego od 01.10.2010 r.
Uchwała nr 29/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie programu studiów I stopnia na kierunku Matematyka obowiązującego od 01.10.2010 r.
Uchwała nr 28/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 27/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 26/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 25/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 24/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 23/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 22/IV/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
Uchwała nr 21/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 20/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie programów studiów na kierunkach Informatyka oraz Computer Science (studia I i II stopnia) obowiązujące od 01.10.2009 r. (załączniki do Uchwały: zał. 1 i zał. 2, zał. 3 i zał. 4)
Uchwała nr 19/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 18/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 17/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 16/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 15/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 14/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 13/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 12/IV/2009 z dnia 21 maja 2009 r.  
Uchwała nr 11/IV/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych na kierunku Matematyka z dniem 01.10.2009 r.
Uchwała nr 10/IV/2009 z dnia 26 marca 2009 r.  
Uchwała nr 9/IV/2009 z dnia 5 marca 2009 r.  
Uchwała nr 8/IV/2009 z dnia 5 marca 2009 r.  
Uchwała nr 7/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 6/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w programie studiów związanej z wprowadzeniem praktyk na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
Uchwała nr 5/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 4/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 3/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 2/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 1/IV/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.  
Uchwała nr 14/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 13/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 12/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 11/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 10/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 9/IV/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.  
Uchwała nr 8/IV/2008 z dnia 6 listopada 2008 r.  
Uchwała nr 7/IV/2008 z dnia 6 listopada 2008 r.  
Uchwała nr 6/IV/2008 z dnia 6 listopada 2008 r.  
Uchwała nr 5/IV/2008 z dnia 9 października 2008 r.  
Uchwała nr 4/IV/2008 z dnia 9 października 2008 r. (załącznik do Uchwały: zał. 1) w sprawie zatwierdzenia planu studiów I-go stopnia na kierunku Computer Science rozpoczynających się w r. ak. 2008/2009
Uchwała nr 3/IV/2008 z dnia 9 października 2008 r.  
Uchwała nr 2/IV/2008 z dnia 9 października 2008 r.  
Uchwała nr 1/IV/2008 z dnia 9 października 2008 r.  
Uchwały Rady Wydziału — III kadencja
Uchwała nr 39/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim (Computer Science) w roku 2009
Uchwała nr 38/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu studiów II stopnia na kierunku Informatyka rozpoczynających się w r. ak. 2008/2009
Uchwała nr 37/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w roku 2009
Uchwała nr 36/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka (prowadzone w języku polskim) w roku 2009
Uchwała nr 35/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów I stopnia na kierunku Informatyka rozpoczynających się w r. ak. 2008/2009.
Uchwała nr 34/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu studiów na III roku kierunku Matematyka
Uchwała nr 33/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 32/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 31/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 30/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 29/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 28/III/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.  
Uchwała nr 27/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 26/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 25/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 24/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 23/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 22/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.  
Uchwała nr 21/III/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 20/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie wyróżniania studentów kończących studia z wynikiem celującym
Uchwała nr 19/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany planu studiów I stopnia na kierunku Computer Science
Uchwała nr 18/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany planu studiów I stopnia na kierunku Informatyka
Uchwała nr 17/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. szczegółowe zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych – kierunki Informatyka i Computer Science
Uchwała nr 16/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. szczegółowe zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych – kierunek Matematyka
Uchwała nr 15/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany planu studiów na VIII semestrze bloku MUF na kierunku Matematyka
Uchwała nr 14/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 13/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 12/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 11/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 10/III/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r.  
Uchwała nr 9/III/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 2008 r.
Uchwała nr 8/III/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.  
Uchwała nr 7/III/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.  
Uchwała nr 6/III/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.  
Uchwała nr 5/III/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.  
Uchwała nr 4/III/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.  
Uchwała nr 3/III/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.  
Uchwała nr 2/III/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.  
Uchwała nr 1/III/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.  
Uchwała nr 50/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uznania dyplomu inżyniera Pana Deepak Thukral’a
Uchwała nr 49/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. o tworzeniu „Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia”
Uchwała nr 48/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka w języku angielskim (Computer Science) w roku 2008.
Uchwała nr 47/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka (prowadzone w języku polskim) w roku 2008.
Uchwała nr 46/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w roku 2008.
Uchwała nr 45/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 44/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 43/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 42/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 41/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 40/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 39/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 38/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r.  
Uchwała nr 37/III/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.  
Uchwała nr 36/III/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.  
Uchwała nr 35/III/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.  
Uchwała nr 34/III/2007 z dnia 4 października 2007 r.  
Uchwała nr 33/III/2007 z dnia 4 października 2007 r.  
Uchwała nr 32/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 31/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 30/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 29/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 28/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 27/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 26/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
Uchwała nr 25/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 2007 r.
Uchwała nr 24/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunkach informatyka oraz computer science (załączniki do Uchwały: zał. 1, zał. 2)
Uchwała nr 23/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zmiany w programach studiów I stopnia na kierunkach informatyka oraz computer science na latach 2, 3 i 4 (załączniki do Uchwały: zał. 1, zał. 2), zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6)
Uchwała nr 22/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie planu studiów II stopnia na kierunku computer science rozpoczynających się w r. a. 2008/2009 (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 21/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie planu studiów I stopnia na kierunku computer science rozpoczynających się w r. a. 2007/2008 (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 20/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie planu studiów II stopnia na kierunku informatyka rozpoczynających się w r. a. 2008/2009 (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 19/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie planu studiów I stopnia na kierunku informatyka rozpoczynających się w r. a. 2007/2008 (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 18/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
Uchwała nr 17/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
Uchwała nr 16/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
Uchwała nr 15/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
Uchwała nr 14/III/2007 z dnia 24 maja 2007 r.  
Uchwała nr 13/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Matematyka
Uchwała nr 12/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.  
Uchwała nr 11/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.  
Uchwała nr 10/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.  
Uchwała nr 9/III/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.  
Uchwała nr 8/III/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nadania dr Alicji Smoktunowicz stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki.
Uchwała nr 7/III/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Alicji Smoktunowicz.
Uchwała nr 6/III/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Alicji Smoktunowicz.
Uchwała nr 5/III/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Janowi Markowi Kowalskiemu
Uchwała nr 4/III/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorzowi Dymkowi
Uchwała nr 3/III/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Górki
Uchwała nr 2/III/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki dr Grzegorzowi Rempale
Uchwała nr 1/III/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Grzegorza Rempały
Uchwała nr 44/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dyplomu licencjata p. Kate Slezaviny
Uchwała nr 43/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dyplomu licencjata p. Edilbeka Slanova
Uchwała nr 42/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dyplomu Master of Science p. Younisa A. El-Mugassabiego
Uchwała nr 41/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Zenonowi Kosowskiemu
Uchwała nr 40/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Monice Pszczole
Uchwała nr 39/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Leśniewskiemu stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Uchwała nr 38/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego p. dr. Grzegorza Rempały
Uchwała nr 37/III/2006 z dnia 5 października 2006 r.  
Uchwała nr 36/III/2006 z dnia 5 października 2006 r.  
Uchwała nr 35/III/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim (Computer Science) w roku 2007
Uchwała nr 34/III/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Informatyka (prowadzone w języku polskim) w roku 2007
Uchwała nr 33/III/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Matematyka w roku 2007.
Uchwała nr 32/III/2006 z dnia 5 października 2006 r.  
Uchwała nr 31/III/2006 z dnia 5 października 2006 r.  
Uchwała nr 30/III/2006 z dnia 5 października 2006 r.  
Uchwała nr 29/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2006 r. (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 28/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na kierunku Matematyka
Uchwała nr 27/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie w roku 2006
Uchwała nr 26/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pensum dydaktycznego na rok akademicki 2006/2007 dla słuchaczy Studium Doktoranckiego
Uchwała nr 25/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania mgr. Younisowi A. El-Mugassabiemu stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Uchwała nr 24/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Stronkowskiego
Uchwała nr 23/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosławowi Łazuce
Uchwała nr 22/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotrowi Ślusarskiemu
Uchwała nr 21/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michałowi Cukrowskiemu
Uchwała nr 20/III/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dianie Dziewie – Dawidczyk
Uchwała nr 19/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie planu studiów zaocznych na kierunku Matematyka (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 18/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 17/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wykładów obieralnych na kierunku Matematyka (załącznik do Uchwały: zał. 1)
Uchwała nr 16/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na bloku MNPT
Uchwała nr 15/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Chachulskiej
Uchwała nr 14/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Annie Mućce
Uchwała nr 13/III/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w roku 2005
Uchwała nr 12/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie programów studiów na kierunkach Informatyka i Computer Science w roku ak. 2006/2007 (załączniki do Uchwały: zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4</a >)
Uchwała nr 11/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na bloku programowym MwNI
Uchwała nr 10/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na bloku programowym SBO
Uchwała nr 9/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na bloku programowym MUF
Uchwała nr 8/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania mgr Annie Pol-Świrszcz stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Uchwała nr 7/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Ludwikowi Jaksztasowi
Uchwała nr 6/III/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Leśniewskiego
Uchwała nr 5/III/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Pol-Świrszcz
Uchwała nr 4/III/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Wróbel
Uchwała nr 3/III/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk matematycznych w zakresie matematyki dla prof. nzw. dr hab. Andrzeja Fryszkowskiego
Uchwała nr 2/III/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany planu studiów na III roku kierunku Matematyka
Uchwała nr 1/III/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania dr. hab. Tadeusza Rzeżuchowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Uchwała nr 10/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie korekty punktacji ECTS na II roku na kierunku Matematyka
Uchwała nr 9/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim (Computer Science) w roku 2006
Uchwała nr 8/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Informatyka (prowadzone w języku polskim) w roku 2006
Uchwała nr 7/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Matematyka w roku 2006
Uchwała nr 6/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie limitów obowiązujących w rekrutacji na studia w roku 2006
Uchwała nr 5/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Puchale stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
Uchwała nr 4/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Grzegorza Rempały
Uchwała nr 3/III/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Alicji Smoktunowicz
Uchwała nr 2/III/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zamknięcia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych dr. hab. Kazimierzowi Głazkowi
Uchwała nr 1/III/2005 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie dyplomu licencjata Yunusa Kuloglu