1. Podanie o ponowną rejestrację / Application for re-Registration
  2. Podanie o awanse/ Application for taking courses in advance
  3. Podanie o Indywidualny program Studiów IPS
  4. Podanie o urlop okolicznościowy lub nieuwarunkowany – należy składać w formie elektronicznej przez system USOSweb: Dla studentów -> Podania ePW
  5. Podanie o urlop zdrowotny – należy składać w formie elektronicznej przez system USOSweb: Dla studentów -> Podania ePW
  6. Podanie o wznowienie
  7. Podanie o przeniesienie zewnętrzne (dot. przeniesienia z innej uczelni na PW)
    przeniesienie wewnętrzne – prośba o kontakt z dziekanatem
  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów
  9. Szablon podania/ Application template