Przewodniczący Rady

 1. dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW
 2. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW
 6. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, st. wykł.
 7. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW
 8. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 9. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
 10. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. zw. PW
 11. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 12. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 13. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 14. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 15. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW
 16. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 17. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, adiunkt
 18. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW
 19. dr hab. inż. Adam Kowalczyk, adiunkt
 20. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW
 21. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 23. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 24. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 25. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt
 26. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. PW
 27. dr hab. Leszek Pysiak, emeryt
 28. dr hab. Leszek Pysiak, st. wykł.
 29. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 30. prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski, adiunkt
 31. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 32. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 33. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW
 34. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 35. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW
 36. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt
 37. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt
 38. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

II. Prodziekani Wydziału nie występujący w cz. I

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.

III. Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i naukowo-technicznych

 1. mgr Magdalena Bogucka
 2. mgr inż. Marcin Borkowski
 3. dr inż. Krzysztof Bryś
 4. mgr Joanna Dziewańska
 5. dr inż. Krzysztof Kaczmarski
 6. dr inż. Marcin Luckner
 7. dr Barbara Roszkowska-Lech
 8. dr inż. Iwona Wróbel
 9. dr inż. Jerzy Wyborski
 10. dr Agnieszka Zimnicka (d. Badeńska)

IV. Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Krzysztof Rudaś

V. Przedstawiciele studentów

 1. Adam Królikowski
 2. Michał Kucki
 3. Władysław Olejnik
 4. Magdalena Onieszczuk
 5. Klaudia Pyrsz
 6. Bartłomiej Rajowski
 7. Michał Rokita
 8. Lidia Sługocka
 9. Cezary Szopa
 10. Filip Tobiasz

VI. Osoby zapraszane na posiedzenia Rady Wydziału z głosem doradczym

 1. Małgorzata Bielak
 2. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 3. dr hab. Andrzej Kaczyński
 4. mgr inż. Beata Łukaszuk
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak
 6. prof. dr hab. Maciej Mączyński
 7. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz
 8. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 9. prof. dr hab. Agnieszka Plucińska
 10. prof. dr hab. Anna Romanowska
 11. dr hab. Aleksander Rutkowski
 12. mgr inż. Elżbieta Sofka
 13. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski
 14. dr hab. Krzysztof Witczyński

VII. Sekretarz Rady Wydziału

 1. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska

Ostatnia aktualizacja strony 2019-02-22 o godz. 10:25:32 przez SZOK.