I. Przewodniczący Rady

 1. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. ucz. (b.-d.)

II. Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. ucz. (b.-d.)
 2. prof. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. (bad.-dyd.)
 3. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.)
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. ucz. (b.-d.)
 6. dr hab. Maria Ganzha, prof. ucz. (b.-d.)
 7. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. ucz. (b.-d.)
 8. dr hab. Przemysław Górka, prof. ucz. (b.-d.)
 9. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. (bad.-dyd.)
 10. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.)
 11. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. ucz. (b.-d.)
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. (bad.-dyd.)
 13. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. (bad.-dyd.)
 14. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. ucz. (b.-d.)
 15. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. ucz. (b.-d.)
 16. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. ucz. (b.-d.)
 17. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, adiunkt (b.-dyd.)
 18. dr hab. Bartosz Kołodziejek, prof. ucz. (b.-d.)
 19. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. (bad.-dyd.)
 20. dr hab. Tomasz Krawczyk, prof. ucz. (b.-d.)
 21. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. (bad.-dyd.)
 22. dr hab. inż. Marcin Luckner, prof. ucz. (b.-d.)
 23. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.)
 24. dr hab. Wojciech Matysiak, prof. uczelni (dyd.)
 25. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. (bad.-dyd.)
 26. dr hab. Sebastian Owczarek, adiunkt (b.-dyd.)
 27. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. ucz. (b.-d.)
 28. prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. (bad.-dyd.)
 29. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. (bad.-dyd.)
 30. prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak, prof. (bad.-dyd.)
 31. dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. uczelni (dyd.)
 32. prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski, prof. (bad.-dyd.)
 33. dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. ucz. (b.-d.)
 34. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. (bad.-dyd.)
 35. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. (bad.-dyd.)
 36. dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska-Piętka, prof. uczelni (dyd.)
 37. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. ucz. (b.-d.)
 38. dr hab. Michał Ziembowski, prof. ucz. (b.-d.)

III. Prodziekani Wydziału nie występujący w cz. I

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt (b.-dyd.)

IV. Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych

 1. dr inż. Łukasz Błaszczyk
 2. mgr Magdalena Bogucka
 3. mgr inż. Marcin Borkowski
 4. dr Konrad Kisiel
 5. dr inż. Paweł Naroski
 6. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
 7. dr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak
 8. dr inż. Iwona Wróbel
 9. dr inż. Michał Zwierzyński

V. Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Wojciech Wójciak

VI. Przedstawiciele studentów

 1. Kamil Gawor
 2. Łukasz Grabarski
 3. Magdalena Jeczeń
 4. Wiktoria Kawa
 5. Agata Krawczyk
 6. Szymon Maksymiuk
 7. Władysław Olejnik
 8. Piotr Rowicki
 9. Barbara Seweryn
 10. Patryk Sukiennik
 11. Szymon Tuz
 12. Igor Zawada

VII. Osoby zapraszane na posiedzenia Rady Wydziału z głosem doradczym

 1. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 2. dr hab. Andrzej Kaczyński
 3. dr hab. Wacław Leksiński
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak
 5. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz
 6. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 7. prof. dr hab. Agnieszka Plucińska
 8. dr hab. Leszek Pysiak
 9. prof. dr hab. Anna Romanowska
 10. dr hab. Aleksander Rutkowski
 11. prof. dr hab. Stanisław Spież
 12. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski
 13. dr hab. Krzysztof Witczyński

VIII. Sekretarz Rady Wydziału

 1. dr Tomasz Kostrzewa

 Regulamin Rady Wydziału

Ostatnia aktualizacja 2024-05-16 o godz. 10:26:39.