Przewodniczący Rady

 1. dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW
 2. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 5. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW
 6. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW
 7. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 8. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
 9. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. zw. PW
 10. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 11. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 12. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 13. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 14. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW
 15. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 16. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, adiunkt
 17. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW
 18. dr hab. inż. Adam Kowalczyk, adiunkt
 19. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW
 20. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 21. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 22. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 23. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 24. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz, prof. PW
 25. dr hab. inż. Agata Pilitowska, adiunkt
 26. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. PW
 27. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 28. prof. dr hab. inż. Marek Rutkowski, adiunkt
 29. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 30. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 31. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 32. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW
 33. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt
 34. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt
 35. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

II. Prodziekani Wydziału nie występujący w cz. I

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.

III. Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i naukowo-technicznych

 1. mgr Magdalena Bogucka
 2. mgr inż. Marcin Borkowski
 3. dr inż. Krzysztof Bryś
 4. mgr Joanna Dziewańska
 5. dr inż. Krzysztof Kaczmarski
 6. dr inż. Marcin Luckner
 7. dr Barbara Roszkowska-Lech
 8. dr inż. Iwona Wróbel
 9. dr inż. Jerzy Wyborski
 10. dr Agnieszka Zimnicka (d. Badeńska)

IV. Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Agnieszka Piliszek

V. Przedstawiciele studentów

 1. Adam Królikowski
 2. Michał Kucki
 3. Władysław Olejnik
 4. Magdalena Onieszczuk
 5. Klaudia Pyrsz
 6. Bartłomiej Rajowski
 7. Michał Rokita
 8. Lidia Sługocka
 9. Cezary Szopa
 10. Filip Tobiasz

VI. Osoby zapraszane na posiedzenia Rady Wydziału z głosem doradczym

 1. Małgorzata Bielak
 2. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein
 3. prof. dr hab. Jacek Jakubowski
 4. dr hab. Andrzej Kaczyński
 5. mgr inż. Beata Łukaszuk
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak
 7. prof. dr hab. Maciej Mączyński
 8. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski
 9. prof. dr hab. Agnieszka Plucińska
 10. dr hab. Leszek Pysiak
 11. prof. dr hab. Anna Romanowska
 12. dr hab. Aleksander Rutkowski
 13. dr hab. Alicja Smoktunowicz
 14. mgr inż. Elżbieta Sofka
 15. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski
 16. dr hab. Krzysztof Witczyński

VII. Sekretarz Rady Wydziału

 1. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-11 o godz. 12:58:33 przez SZOK.