Informacje ogólne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW udostępnia pracownikom i studentom Wydziału oprogramowanie potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. W bieżącym semestrze w pracowniach komputerowych w Gmachu MiNI zainstalowano między innymi:

 • Mathematica 9.0.1
 • Matlab r2022a
 • MS Visual Studio (2017 Enterprise, 2019 Enterprise, 2022 Enterprise)
 • MS Office Professional Plus 2019 (Access, Excel, PowerPoint, Word), Visio 2016, Project 2016
 • R 4.1.1
 • RStudio v1.7.1717
 • RTools 4.0
 • SAS 9.4
 • VirtualBox 6.1.36
 • Anaconda3 4.4.0 x64 (Python 3.6)
 • Construct 2 r279
 • Arduino 1.8.9
 • GIMP 2.10.12
 • VLC media player
 • 7-zip
 • Adobe Reader
 • Notepad++
 • Java SE 8, 12 (z JDK)
 • Scratch Desktop 3.5.0
 • nVidia Cuda 11
 • OpenVPN
 • SWI Prolog
 • Agda2 6.0.1
 • MikTeX
 • IntelliJ IDEA Community 2021, Ultimate 2022.2.1
 • PyCharm Community 2020, Professional Edition 2022.2.1
 • Graphviz
 • Sublimetext 3
 • WinSCP
 • Przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome

Przeważająca większość z zainstalowanych pakietów komercyjnych (np. Mathematica) dostępna jest wyłącznie na terenie Wydziału. Wyjątek stanowią: Matlab, pakiet SAS oraz oprogramowanie firmy Microsoft, dostępne w ramach umów akademickich.

MATLAB – informacje na stronie CI PW

SAS

Studenci PW mogą – na mocy umowy licencyjnej podpisanej przez Centralny Ośrodek Informatyki PW i SAS Institute – korzystać z oprogramowania SAS na domowych komputerach, pod warunkiem podpisania oświadczenia o zaakceptowaniu warunków licencji.

1409758045_647704-pdf-256Oświadczenie podpisywane przez studenta (996KB)

Zestaw narzędzi SAS udostępianych studentom zajmuje ok. 50 GB. Cały pakiet nagrywamy jednemu studentowi z grupy – trzeba przyjść z dyskiem zewnętrznym lub odpowiednio pojemnym pendrivem.

Oprogramowanie Microsoft

Na stronie https://azureforeducation.microsoft.com/devtools po zalogowaniu kontem Politechnicznym można uzyskać dostęp do oprogramowania Microsoft, m.in. Windows, Visual Studio.

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW  – informacje na stronie CI PW