Informacje ogólne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW udostępnia pracownikom i studentom Wydziału oprogramowanie potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. W bieżącym semestrze w pracowniach komputerowych w Gmachu MiNI zainstalowano między innymi:

 • Mathematica 9.0.1
 • Matlab r2012b, r2016b
 • Maple 16.02
 • MS Visual Studio (2012 Ultimate, 2013 Ultimate, 2015 Enterprise, 2017 Enterprise)
 • MS SQL Server (2008 Standard, 2014 Enterprise)
 • MS Office 2010 (Access, Excel, PowerPoint, Word), Visio 2016, Project 2016
 • Open Office 3.3
 • Oracle 11g Release 2 Enterprise Edition
 • JDeveloper 11g
 • R 3.4.1
 • RStudio v1.0.153
 • RTools 33
 • SAS 9.4
 • VirtualBox 5.0.26
 • Anaconda3 4.4.0 x64 (Python 3.6)
 • Construct 2 r244
 • Arduino 1.8.1
 • GIMP 2.8
 • VLC media player
 • 7-zip
 • WinSCP
 • GSview
 • Statgraphics Centurion XVII.I
 • Przeglądarki internetowe: Firefox, Chrome
 • Adobe Reader 11
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Air
 • Notepad++ 7.5.1
 • Java JDK 1.8
 • Java RE 8
 • Scratch Offline Editor 2
 • Kodu Game Studio 1.4.6.0
 • nVidia Cuda 7.5.18
 • GNS3
 • OpenVPN
 • ModelSim SE-64 10.4d
 • Precision Synthesis 2015.1.6
 • NetBeans IDE 8.0.2
 • Kinect SDK 1.8
 • Windows Phone SDK 7.1
 • HP LoadRunner Community Edition 12.01
 • SWI Prolog
 • Google Earth
 • QuantumGIS
 • XNA Game Studio 4.0.4
 • TortoiseSVN
 • IBM Rational Functional Tester 8.2
 • Texmaker 3.5

Przeważająca większość z zainstalowanych pakietów komercyjnych (np. Mathematica) dostępna jest wyłącznie na terenie Wydziału. Wyjątek stanowią: pakiet SAS – dostępny dla studentów PW w ramach umowy zawartej przez SAS Institute z Politechniką Warszawską – oraz oprogramowanie firmy Microsoft, które może być wypożyczane pracownikom i studentom Wydziału MiNI w ramach umowy MSDN Academic Alliance.

SAS

Studenci PW mogą – na mocy umowy licencyjnej podpisanej przez Centralny Ośrodek Informatyki PW i SAS Institute – korzystać z oprogramowania SAS na domowych komputerach, pod warunkiem podpisania oświadczenia o zaakceptowaniu warunków licencji.

1409758045_647704-pdf-256Oświadczenie podpisywane przez studenta (996KB)

Zasady udostępniania nośników z oprogramowaniem

Zestaw narzędzi SAS udostępianych studentom zajmuje ok. 50 GB. Cały pakiet nagrywamy jednemu studentowi z grupy – trzeba przyjść z dyskiem zewnętrznym lub odpowiednio pojemnym pendrivem.

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW  – informacje na stronie CI PW

 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej Microsoft Imagine, jeszcze wcześniej MSDN Academic Alliance)

Wydział MiNI uczestniczy w programie Microsoft MSDN Academic Alliance. W ramach umowy licencyjnej MSDN AA Wydział może wykorzystywać do zajęć dydaktycznych oprogramowanie firmy Microsoft. Pracownicy Wydziału prowadzący zajęcia z wykorzystaniem narzędzi Microsoft oraz studenci uczestniczący w tych zajęciach mają prawo do wypożyczenia z Laboratorium Informatyki nośników z potrzebnym oprogramowaniem i jego instalacji na własnych komputerach. Szczegółowe warunki umowy MSDN AA określono w dokumentach:

1409758045_647704-pdf-256Umowa licencyjna (EULA) (211KB)

1409758045_647704-pdf-256Aneks do umowy EULA dla programu MSDN Academic Alliance (70KB)

Pracownicy i studenci objęci programem MSDN AA mają ponadto dostęp do platformy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching – internetowego serwisu firmy Microsoft, umożliwiającego ściąganie obrazów ISO płyt CD/DVD z wybranym oprogramowaniem przez sieć. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching dla Wydziału MiNI dostępny jest pod adresem:

internet_real https://aka.ms/devtoolsforteaching

(wcześniej: http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=87581f2b-b28b-e011-969d-0030487d8897)

Kody licencyjne – o ile nie są wspólne dla wszystkich, jak np. w Visual Studio .NET – należy ściągnąć z serwisu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching podanego powyżej.
W ostateczności, jeśli z jakichś powodów nie jest możliwe ściągnięcie kodu można go uzyskać w pokoju 323 – wiąże się to z koniecznością podpisania odpowiedniego oświadczenia:

1409758045_647704-pdf-256Wzór dokumentu podpisywanego przez studenta wypożyczającego oprogramowanie (61KB)

Uwaga: umowa MSDN AA jest zawarta przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a nie przez Politechnikę i obejmuje wyłącznie pracowników i studentów Wydziału MiNI.

Uwaga nr 2: umowa MSDN AA nie obejmuje całego pakietu Microcoft Office, a w szczególności programów Word i Excel.

Uwaga nr 3: Konta do systemu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching są zakładane wszystkim nowym studentom w ostatnim tygodniu października każdego roku akademickiego

Zasady udostępniania nośników z oprogramowaniem (czytaj tylko jeśli nie możesz pobrać oprogramowania z Microsoft Azure Dev Tools for Teaching)

Całość oprogramowania Microsoft objętego licencją MSDN AA dostępna jest na życzenie i wymaga zgłoszenia się z własnym (czystym) nośnikiem / nośnikami. Czyste płytki zostawia się w pok. 323 i odbiera w przeciągu 14 dni – w przypadku oprogramowania, którego kopie mamy na miejscu, np. Windows 7 i Visual Studio. Na oprogramowanie, które musimy ściągnąć z serwerów Microsoft, czeka się dłużej.
Dlatego proponujemy aby korzystać przede wszystkim z Microsoft Azure Dev Tools for Teaching lub skopiować obrazy ISO oprogramowania od kolegów/koleżanek, którzy już dany program mają.