1. Zakłady
  1. Zakład Algebry i Kombinatoryki
  2. Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
  3. Zakład Geometrii Różniczkowej
  4. Zakład Podstaw Geometrii
  5. Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej
  6. Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny
  7. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej
  8. Zakład Równań Całkowych
  9. Zakład Równań Funkcyjnych
  10. Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych
  11. Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
  12. Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy
  13. Zakład Systemów Przetwarzania Informacji
  14. Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych
 2. Inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania naukowe, dydaktyczne, doświadczalne, usługowe, realizujące badania stosowane i prace rozwojowe
  1. Ośrodek Badań dla Biznesu
 3. Jednostki administracji wydziałowej
  1. Biblioteka
  2. Dział Administracji Gmachu
  3. Dział Administracji Wydziału
  4. Dział Finansowo-Księgowy
  5. Dział Obsługi Projektów
  6. Laboratorium Informatyki
 4. Komórki organizacyjne
  1. Centrum Data Science

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-19 o godz. 17:01:01 przez SZOK.