Usługa identyfikacji i autoryzacji studentów i pracowników

Jak się logować na wydziale MiNI

Poczta

Poczta studencka/pracownicza na wydziale MiNI

Usługa pocztowych list dyskusyjnych i list rozsyłanych

Grupy pocztowe na wydziale MiNI

System Fair Play

System ograniczania ściągania podczas zajęć w laboratorium komputerowym.

Serwery wirtualne

Własny serwer do nauki i dydaktyki, zastępstwo dla odchodzącego serwera Gamma.

Dysk sieciowy – Windows/Linux

Stacje robocze pod systemem Windows/Arch Linux korzystają z sieciowego dysku udostępnionego poprzez SMB/NFS.

Serwer dostępowy ssh

Dostęp do usług wewnętrznych i ograniczonej konsoli tekstowej dla zaawansowanych

Strony domowe (www)

Możliwość zakładania prostych stron domowych na serwerach wydziału

Alpha

Alpha jest serwerem pracowników Wydziału MiNI. Obsługuje pocztę elektroniczną i hosting WWW.