Pracownicy naukowi naszego Wydziału prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski i prof. dr hab. Dariusz Plewczyński w gronie  2% najczęściej cytowanych badaczy w roku 2019.

Więcej informacji na temat naukowców Politechniki Warszawskiej znajdujących się w gronie 2% najlepszych naukowców na stronie:

https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-World-s-TOP-2-Scientists-2019

PANOM PROFESOROM SERDECZNIE GRATULUJEMY!