Ogłoszenie – Wynajem lokalu gastronomicznego w gmachu Wydziału MiNI

 

Procedura postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w PW – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych


W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536
Od 2013 roku wszystkie nowe ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikowane są wyłącznie na stronie Zamówień Publicznych Politechniki Warszawskiej pod adresem http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/.

Archiwalne Zamówienia Publiczne (lata 2006-2012)

2012

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 493966-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Produkcja filmowych wywiadów z wybitnymi matematykami (przetarg nieograniczony, 420154-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 31.10.2012

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Produkcja animacji w technologii HTML5 obrazujących niezwykłe zjawiska matematyczne (przetarg nieograniczony, 351138-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Produkcja interaktywnych zadań matematycznych skierowanych do uczennic. (przetarg nieograniczony, 349124-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert – aktualizacja 23.10.2012

Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Produkcja prezentacji multimedialnych, zawierających montaż video, audio, animacji HTML5, z elementami interaktywnym. (przetarg nieograniczony, 346650-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Produkcja wykładów w technologii audiovideo przedstawiających dowody matematyczne (przetarg nieograniczony, 296290-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Produkcja animacji w technologii HTML 5 obrazujących niezwykłe zjawiska matematyczne (przetarg nieograniczony, 285240-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Produkcja wykładów w technologii audiovideo przedstawiająca dowody matematyczne (przetarg nieograniczony, 250412-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 208112-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Zaktualizowane ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert (17.07.2012)

Produkcja interaktywnych animowanych bografii słynnych myślicieli/ek nauk ścisłych (przetarg nieograniczony, 135238-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa notebooków (przetarg nieograniczony, 75666-2012)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2011

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 384054-2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 163850-2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 27.06.2011

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (przetarg nieograniczony, 36416-2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 25276-2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2010

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 378234-2010)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 363770-2010)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 15.11.2010

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dostawa serwerów (przetarg nieograniczony, 207030-2010)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 154146-2010)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 8.06.2010

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 41291-2010)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 01.03.2010

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2009

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i biurowego (przetarg nieograniczony, 216651-2009)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 92045-2009)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 15.06.2009
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 16.06.2009
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 17.06.2009

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Uaktualnione ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w części I
Uaktualnione ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w części VI

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 115174-2009)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 28.04.2009

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

2008

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 346039-2008)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 325537-2008)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego (przetarg nieograniczony, 142234-2008)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 27.06.2008
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 3.07.2008

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 11.07.2008 wpłynął pisemny [zamowienia/zp_2008_02_protest.pdf”> protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 15.07.2008. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu:

Uzasadnienie decyzji o częściowym uwzględnieniu i częściowym oddaleniu protestu

Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4

Protest wobec czynności zaniechania przekazania kopii protestu i wezwania do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 18.07.2008 wpłynął pisemny [zamowienia/zp_2008_02_protest2.pdf”> protest wobec czynności zaniechania przekazania kopii protestu i wezwania do wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu w części IV zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 1.08.2008. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu:

Uzasadnienie decyzji o częściowym uwzględnieniu i częściowym oddaleniu protestu

Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniu 4

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 104238-2008)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

2007

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 243349-2007)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, 222057-2007)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego (przetarg nieograniczony, 128006-2007)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 1.08.2007

Zbiorcze zestawienie ofert
Odrzucenie oferty

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego (przetarg nieograniczony, OWP/2007/05/18-1909513)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego (przetarg nieograniczony, OWP/2007/01/29-1543004)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Protest na postanowienia S.I.W.Z. do przetargu OWP/2007/01/29-1543004
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 5.02.2007 wpłynął [zamowienia/zp_2007_01_protest.pdf”>pisemny protest na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego. Protest został rozstrzygnięty przez Zamawiającego w dniu 9.02.2007. Zamawiający postanowił protest częściowo uwzględnić, a częściowo oddalić, co zaowocowało zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

Uzasadnienie decyzji o częściowym uzwględnieniu i częściowym oddaleniu protestu
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ze zmianami wprowadzonymi w wyniku uwzględnienia protestu
Wybór najkorzystniejszych ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje, że w dniu 2.03.2007 wpłynął pisemny [zamowienia/zp_2007_01_protest2.pdf”> protest wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego. Zamawiający postanowił protest oddalić w całości. Wykonawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

Wydział MiNI – Prośba o uszczegółowienie oferty
Wydział MiNI – Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu
Emma PC – Uszczegółowienie oferty
Uzasadnienie decyzji o oddaleniu protestu
Zawarcie umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy

2006

Dostawa notebooków i projektorów multimedialnych (zapytanie o cenę – wrzesień 2006)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego