SEMESTR ZIMOWY / WINTER SEMESTER

Informatyka i Systemy Informacyjne

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW CAD/CAM

Rok I, semestr 1 (z 3)

Rok I, semestr 2 (z 3)

Rok II, semestr 3 (z 3)

STUDENCI STUDIÓW CZTEROSEMESTRALNYCH – PLAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM INDYWIDUALNYM PROGRAMEM STUDIÓW

Matematyka

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

STUDIA II STOPNIA - INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNE oraz SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W NAUKACH TECHNICZNYCH

STUDENCI INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNYCH ORAZ STUDENCI SPECJALNOŚCI MATEMATYKA W NAUKACH TECHNICZNYCH – PLANY ZAJĘĆ ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM INDYWIDUALNYM PROGRAMEM STUDIÓW

Matematyka i analiza danych

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: PROBABILISTYKA I MODELOWANIE

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: STATYSTYKA MATEMATYCZNA I ANALIZA DANYCH

SEMESTR LETNI / SUMMER SEMESTER

Matematyka

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

STUDIA II STOPNIA - INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNE oraz SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W NAUKACH TECHNICZNYCH

STUDENCI INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNYCH ORAZ STUDENCI SPECJALNOŚCI MATEMATYKA W NAUKACH TECHNICZNYCH – PLANY ZAJĘĆ ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM INDYWIDUALNYM PROGRAMEM STUDIÓW

Matematyka i analiza danych

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: PROBABILISTYKA I MODELOWANIE

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: STATYSTYKA MATEMATYCZNA I ANALIZA DANYCH