Dziekańska Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 3. dr Piotr Michał Bies, adiunkt
 4. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
 5. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 8. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 9. dr Agnieszka Piliszek, adiunkt
 10. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni
 11. dr Monika Syga, adiunkt
 12. dr Kamil Szpojankowski, adiunkt
 13. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni
Podkomisja algebry i geometrii

 1. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni
Podkomisja analizy

 1. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr Piotr Michał Bies, adiunkt
 3. dr Monika Syga, adiunkt
Podkomisja informatyki

 1. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
Podkomisja probabilistyki

 1. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt – przewodniczący
 2. dr Agnieszka Piliszek, adiunkt
 3. dr Kamil Szpojankowski, adiunkt

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt – przewodniczący
 2. dr Anna Cena, adiunkt
 3. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof.
 4. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 5. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Dziekańska Komisja ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni – przewodniczący
 2. dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa, adiunkt (dyd.)
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof.
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof.
 6. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, adiunkt
 7. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt
 8. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof.
 10. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof.
 11. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (dyd.)
 12. dr Ewa Stróżyna, adiunkt (dyd.)
 13. dr Monika Syga, adiunkt
 14. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof.
Ostatnia aktualizacja 2022-05-18 o godz. 19:02:41 przez SZOK update_ww2_page().