Dziekańska Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.) – wiceprzewodniczący
 3. dr Piotr Michał Bies, adiunkt (bad.-dyd.)
 4. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt (bad.-dyd.)
 5. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 6. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 7. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt (bad.-dyd.)
 8. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt (bad.-dyd.)
 9. dr Agnieszka Piliszek, adiunkt (bad.-dyd.)
 10. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 11. dr Monika Syga, adiunkt (bad.-dyd.)
 12. dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 13. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni (bad.-dyd.)
Podkomisja Algebry i Geometrii

 1. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, prof. uczelni (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 3. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
Podkomisja Analizy

 1. dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr Piotr Michał Bies, adiunkt (bad.-dyd.)
 3. dr Monika Syga, adiunkt (bad.-dyd.)
Podkomisja Informatyki

 1. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. (bad.-dyd.)
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt (bad.-dyd.)
Podkomisja Probabilistyki

 1. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr Agnieszka Piliszek, adiunkt (bad.-dyd.)
 3. dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni (bad.-dyd.)

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr Anna Cena, adiunkt (bad.-dyd.)
 3. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.)
 4. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 5. dr inż. Iwona Wróbel, adiunkt (dyd.)

Dziekańska Komisja ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Agata Pilitowska, prof. uczelni (bad.-dyd.) – przewodniczący
 2. dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa, adiunkt (dyd.)
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. (bad.-dyd.)
 4. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 5. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. (bad.-dyd.)
 6. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 7. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, adiunkt (bad.-dyd.)
 8. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni (bad.-dyd.)
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. (bad.-dyd.)
 10. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. (bad.-dyd.)
 11. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, adiunkt (bad.-dyd.)
 12. dr Ewa Stróżyna, adiunkt (dyd.)
 13. dr Monika Syga, adiunkt (bad.-dyd.)
 14. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. (bad.-dyd.)

Ostatnia aktualizacja 2023-06-04 o godz. 18:02:59 przez SZOK.