Doktorant naszego Wydziału, mgr Krzysztof Rudaś, zajął drugie miejsce w konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLV Konferencji
Statystyka Matematyczna – Będlewo 2019
.