Doktorantowi i studentowi matematyki, Przemysławowi Kosewskiemu i Kamilowi Wołosowi z Koła Naukowego Modelowania Matematycznego, przyznano grant rektorski dla kół naukowych.

Tematem grantu jest „Teoretyczna i numeryczna analiza zagadnienia brzegowego symulującego przepływ powietrza w płucach.” Celem projektu jest analiza matematyczna modelu, związana z badaniem istnienia i jednoznaczności oraz regularności rozwiązań postawionego zagadnienia, a także analiza numeryczna, wraz z przeprowadzeniem symulacji na wybranych dziedzinach. Badania mają szansę przyczynić się do rozwoju modelowania przepływów w sieciach przypominających układy respiracyjne i kardiologiczne.

Grant jest realizowany przez zespół z Koła Naukowego Modelowania Matematycznego [https://knmm.mini.pw.edu.pl/] (Przemysława Kosewskiego i Kamila Wołosa).
Czas trwania grantu13 maja – 31 grudnia 2019.
Kierownik grantu: dr inż. Łukasz Błaszczyk (opiekun KNMM)

Panu Przemysławowi i Kamilowi gratulujemy!!!