UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.(M.P. 2019 poz. 5)
ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki.(…)

Więcej informacji o Jubileuszowym Roku Matematyki http://www.jrm2019.pl