W sobotę 7.02 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW gościł grupę licealistów – młodych pasjonatów matematyki z terenu województwa mazowieckiego przybyłych w ramach programu Mazowieckie Talenty.

W czasie kilkugodzinnego pobytu uczniowie zwiedzili Wydział i spotkali się z jego władzami, a następnie wysłuchali specjalnie dla nich przygotowanego wykładu dr. Krzysztofa Brysia pt. „Grafy – czyli matematyczne narzędzie do rozwiązywania problemów”. Wykładów, pomyślany jako wprowadzenie do teorii grafów, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i został nagrodzony wielkimi brawami. I nic dziwnego, bowiem w ciągu 30 minut słuchacze mieli możność nie tylko poznać podstawowe pojęcia tej zajmującej teorii, ale i odbyć podróż w czasie i przestrzeni rozważając problem siedmiu mostów królewieckich, problem chińskiego listonosza, problem króla Artura, zagadkę Hamiltona czy też problem komiwojażera.

Image

link=

Po wykładzie uczniowie spotkali się z nauczycielami akademickimi, którzy przejmą nad nimi bieżąca indywidualną opiekę naukową. Przyszli opiekunowie zaprezentowali problemy z różnych dziedzin matematyki (m.in. geometrii, algebry, kombinatoryki). Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z działalnością wydziałowych kół naukowych, tzn. Koła Naukowego Matematyków „Pi razy drzwi”, Koła Naukowego Kombinatoryki, Algorytmiki i Algebry „KOALA” oraz Koła Naukowego Informatyków. Dokumentację fotograficzną ze spotkania prowadziło na bieżąco Koło Fotograficzne „Studio” (patrz http://www.polibuda.info/galeria1708).(external link) Wydział MiNI jest zaangażowany w realizację programu „Mazowieckie Talenty”, prowadzonego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, od grudnia ubiegłego roku. Ideą tej inicjatywy, skierowanej do młodzieży z klas I liceów pozawarszawskich, jest wyszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, stymulowanie ich zainteresowań naukami ścisłymi, wspomaganie rozwoju wiedzy i umiejętności, zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach oraz promowanie osiągnięć uczniów. W ramach programu „Mazowieckie Talenty” nauczyciele akademiccy będą m.in. prowadzić zajęcia popularyzujące matematykę w sześciu ośrodkach województwa oraz obejmą indywidualną opieką naukową najlepszych spośród podopiecznych.

Image

link=

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW prowadzi od dawna aktywną działalność na rzecz popularyzacji matematyki. Jej wyrazem jest w szczególności organizowany przez Wydział Powszechny Internetowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół średnich – obecnie trwa dziesiąta edycja tego konkursu. Pracownicy Wydziału współpracują z niektórymi liceami prowadząc tam m.in. kółka matematyczne i wykłady. Wydział MiNI objął również patronat nad klasą matematyczną V Liceum im. Poniatowskiego w Warszawie. W ramach tej współpracy nauczyciele akademiccy prowadzoną lekcje w tej klasie oraz organizują zajęcia pozalekcyjne z matematyki (od semestru letniego również z informatyki). W dniu 18.02 uczniowie tej klasy będą gośćmi Wydziału. To również na Wydziale MiNI zrodziła się inicjatywa ”Zielonej Akcji”, w ramach której studenci prowadzą zajęcia komputerowe w szkołach szeroko rozumianej prowincji. Jeszcze inną forma promowania matematyki jest prowadzona przez Wydział strona internetowa „MiNI wykłady” (http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/), na której przedstawiane są w przystępny sposób wybrane zagadnienia i ciekawostki matematyczne.