Nowe seminarium środowiskowe „Systemy inteligentne. Teoria, praktyka, wyzwania”