Rada naukowa Dyscypliny Matematyka

Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

w dniu 26 września 2022 roku

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Tomasza Łukasza Żyndy

pt.: „Selected reproducing kernels: admissible weights and dependence on parameters

Promotorzy: dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof uczelni (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
…………………dr Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska) – pomocniczy

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Nowak (Uniwersytet Marii Curi Skłodowskiej)
…………………dr ha. Michał Jasiczak, prof. uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
…………………dr hab. Sławomir Michalik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Obrona rozpocznie się o godzinie 12:00 w trybie hybrydowym: w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (ul. Koszykowa 75, Warszawa), sala 40 (na parterze) oraz na platformie TEAMS (głoszenie cięci udziału do 22.09.2022 na e-mail: Sekretariat.Naukowy.MiNI@pw.edu.pl)

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Matematyka/mgr-Tomasz-Lukasz-Zynda (link do strony BIP PW) Wydruk rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów specjalnych, parter, pok. 70, godz. otwarcia: pon-pt 9.00-15.00

Treść Ogłoszenia (plik PDF)