Image

Dnia 17 maja 2010 r. Politechnika Warszawska zawarła z firmą Budimex SA umowę o budowę budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zryczałtowana wartość kontraktu brutto to kwota 42.200.000,08 zł. Planowany termin przekazania budynku do użytkowania to 30 listopada 2011 r. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pełna treść komunikatu prasowego dostępna jest pod tym linkiem.