Zofia Redzisz
Dyrektor Globalnego Centrum Usług aplikacji Biznesowych PwC, członek Rady Pracodawców Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Kierunek Matematyka i Analiza Danych uruchamiany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej doskonale odpowiada na potrzeby firm takich jak PwC, kształcąc przyszłych  specjalistów, którzy wiedzę matematyczną łączą z umiejętnością jej wykorzystania do szczegółowych analiz. Kierunek zapewni znajomość kluczowych obszarów matematyki, w tym m.in. analizy matematycznej, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, wzmacniając jednocześnie kompetencje programistyczne. Umiejętności te stanowią podstawę potrzebną do budowy zaawansowanych rozwiązań, w tym podejmowania zadań  o charakterze optymalizacyjnym, predykcyjnym, czy też związanych z modelowaniem procesów.”

List Pani Zofii Redzisz dyrektor Globalnego Centrum Usług Aplikacji Biznesowych PwC do Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. inż. Wojciecha Domitrza, prof. PW[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

Informacja o PwC:

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Financial Crime Unit w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudniają ponad 4 700 osób.

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.