Seminaria Data Science organizowane przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych to wydarzenia umożliwiające prezentację wyników badań i prac w trakcie realizacji w obszarze analizy danych. Przedmiotem prezentacji są m.in. metody uczenia maszynowego, statystyczne, sztucznej inteligencji i zastosowania tych metod. W trakcie kolejnych spotkań prezentowane są zarówno wyniki badań dotyczących nowych algorytmów i metod analizy danych, jak i wyniki budowy metod dedykowanych dla zagadnień dziedzinowych np. z obszaru bioinformatyki.

Plan spotkań w najbliższym okresie